FDP: Zmiany w prawie o stowarzyszeniach

Materiały ze spotkania Forum Debaty Publicznej w dn. 7 grudnia 2012 roku:

FDP: Projekt założeń Funduszu Inicjatyw Obywatelskich po 2013 roku

Materiały ze spotkania Forum Debaty Publicznej w dn. 9 listopada:

FDP: Siećpospolita

Materiały z FDP: Siećpospolita z 27 września 2011 roku.

FDP: Aktywność obywatelska - szanse i bariery

Materiały ze spotkania Forum Debaty Publicznej w dn. 24 marca 2011 r.