Prezydent zapowiedział, że podpisze postanowienie o zarządzeniu referendum w sprawie JOW-ów, finansowania partii i zasady dotyczącej prawa podatkowego. Podczas wcześniejszej dyskusji przekonywał, że obywatele chcą mieć większy wpływ na bieg spraw w Polsce
Jednomandatowe okręgi wyborcze będą tematem kolejnej dyskusji w ramach Forum Debaty Publicznej, która odbędzie się w środę w Pałacu Prezydenckim. Dyskusję pt. "System wyborczy - JOW wobec społeczeństwa obywatelskiego" otworzy Prezydent RP.
W środę, w ramach FDP „Sprawne i służebne państwo”, odbyło się seminarium eksperckie „Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania sporów”.
Konstytucję warto czytać zaczynając od preambuły; warto nad nią dyskutować i o niej pamiętać, bo to było wielkie osiągnięcie - podkreślał Prezydent RP podczas środowej debaty „Osoba i czyn w państwie demokratycznym i prawnym – Wolność i odpowiedzialność".
20.05.2014
Prezentujemy „Zieloną księgę – Dostęp do nieodpłatnej pozasądowej pomocy prawnej dla potrzebujących” - wynik kilkunastomiesięcznej debaty eksperckiej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zapoznali się z Księgą i wypełnili ankietę. Jednocześnie informujemy, że do końca marca przygotowany zostanie raport podsumowujący dyskusję.
Kancelaria Prezydenta RP prezentuje „Zieloną księgę – System stanowienia prawa w Polsce”. Prezydent upublicznił ją celem zainicjowania debaty publicznej - pragniemy poznać opinię prawników, przedsiębiorców i obywateli.
W środę 28 listopada minister Młotkiewicz otworzył IV seminarium eksperckie poświęcone ubezpieczeniom na wypadek konieczności skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego w kontekście tworzenia systemu przesądowej pomocy prawnej.
W ramach cyklu FDP poświęconego systemowi stanowienia prawa zostało zorganizowane spotkanie eksperckie z udziałem przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Gospodarki, Rządowego Centrum Legislacji.
W poniedziałek 22 października odbyło się III seminarium eksperckie poświęcone regulacjom gwarantującym dostęp do przedsądowej pomocy prawnej.
O nowym wymiarze polityki karnej i upowszechnianiu kar nieizolacyjnych dyskutowali w Pałacu Prezydenckim uczestnicy Forum Debaty Publicznej. Szef Kancelarii Prezydenta podkreślał, że lepiej jest działać profilaktycznie, wychowawczo, niż karać i izolować.
„Nowy wymiar polityki karnej - upowszechnianie kar nieizolacyjnych. System probacji i sprawiedliwość naprawcza” - to temat czwartkowego Forum Debaty Publicznej. Dyskusję zapowiada minister Krzysztof H. Łaszkiewicz. Obejrzyj.
II seminarium eksperckie Forum Debaty Publicznej "Sprawne i służebne państwo" poświęcone dostępowi do informacji i pomocy prawnej odbyło się we wtorek. W trakcie spotkania zaproszeni goście mieli możliwość przeanalizowania szczegółowych rozwiązań prawnej.
VIII seminarium eksperckie, podsumowujące cykl dotychczasowych spotkań, odbyło się 29 czerwca 2012 roku.
27 czerwca 2012 roku odbyło się IV seminarium eksperckie w zakresie „Obywatel wobec administracji. Konieczne zmiany w postępowaniu administracyjnym” zatytułowane „Model procedur odwoławczych w prawie administracyjnym”.