22.01.2015
Forum Debaty Publicznej „Rola samorządów w ochronie dziedzictwa narodowego” odbyło się 22 stycznia 2015 roku w Pałacu Prezydenckim.
26.09.2014
Forum Debaty Publicznej „Brakujące ogniwo. Partnerstwo publiczno-prywatne na przykładzie Towarzystw Zachęty Sztuk Pięknych” odbyło się 26 września 2014 roku w Pałacu Prezydenckim.
21.02.2014
Zapis wideo debaty pt. „Co nam zostało z zaginionych słów?”, która 21 lutego 2014 roku odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
21.11.2013
Zapis wideo debaty pt. ,,Powszechna edukacja muzyczna”, która 21 listopada 2013 roku odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
12.06.2013
Zapis wideo debaty pt. ,,Otoczenie prawne funkcjonowania harcerstwa”, która 12 czerwca 2013 roku odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
11.04.2013
Zapis wideo debaty pt. "Polaków portret własny?" Narodowe kolekcje sztuki współczesnej, która 11 kwietnia 2013 roku odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
25.02.2013
Zapis wideo debaty pt. „Czy język urzędowy może być przyjazny obywatelom?”, która 20 lutego 2013 roku odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
16.01.2013
Materiały z posiedzenia Forum Debaty Publicznej pt. "Identyfikacja dziedzictwa niematerialnego"
03.12.2012
Zapis wideo debaty pt. ,,Artyści i urzędnicy: szukanie wspólnego języka”, która 29 listopada 2012 roku odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
07.11.2012
Zapis wideo debaty pt. ,,Depozyt Niepodległości”, która 7 listopada 2012 roku odbyła się w Belwederze.
29.08.2012
Zapis wideo debaty pt. ,,Ojczysty Panteon i ojczyste spory”, która 29 sierpnia 2012 roku odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
26.05.2012
Zapis wideo debaty pt. ,,Czy harcerstwo jest dzisiaj potrzebne społeczeństwu i Państwu Polskiemu?”, która 26 maja 2012 roku odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
16.04.2012
Zapis wideo debaty pt. „Historia w szkole i w życiu", która 16 kwietnia 2012 roku odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
21.02.2012
Zapis wideo debaty pt. „Polszczyzna czterech pokoleń”, która 21 lutego 2012 roku odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
20.09.2011
Zapis wideo debaty pt. ,,Bogactwo kulturowe Polski – identyfikacja dziedzictwa niematerialnego”, która 20 września 2011 roku odbyła się w Pałacu Prezydenckim.