Aleksander Sosna (odwołany z dn. 27.06.2014 r. w związku z objęciem mandatu posła na Sejm RP)

Aleksander Sosna - urodził się w 1963 roku w Orli na Podlasiu. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Filia w Białymstoku, które ukończył w 1987 roku. W tym samym roku podjął pracę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na stanowisku inspektora kontroli. Od 1991 roku pracuje w Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku na stanowisku inspektora pracy. Od grudnia 2006 roku zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku.

Jest sekretarzem Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego (Organizacji Pożytku Publicznego), które prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową w Białymstoku i Niepubliczne Przedszkole w Bielsku Podlaskim oraz zajmuje się między innymi działalnością charytatywną, społeczną, pielęgnowaniem tożsamości religijnej w środowisku prawosławnym i mniejszości narodowych.

Żonaty, ma jedną córkę i wnuka. Pasją Aleksandra Sosny jest kolekcjonowanie prawosławnych cerkwi na starych pocztówkach.

13 grudnia 2010 r. został powołany przez Prezydenta RP na społecznego doradcę prezydenta do spraw społeczności prawosławnej i mniejszości białoruskiej w Polsce. 27 czerwca 2014 roku został odwołany w związku z objęciem mandatu posła na Sejm RP.