Prof. Jerzy Osiatyński

Urodził się w Rydze 2 listopada 1941 r. Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w 1964 r., profesor nauk ekonomicznych (1989 r. ). Pracuje w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN; od 2007 r. jest przewodniczącym Rady Naukowej INE PAN. Od 2001 r. profesor w Wyższej Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku Białej.

Przedmiot badań naukowych: teoria ekonomii, historia myśli ekonomicznej XX w., finanse publiczne. Publikacje: dwie książki, kilkanaście rozpraw, podręcznik akademicki Finanse publiczne: ekonomia i polityka (2004 r., 2 wyd. WN PWN, Warszawa 2006 r.); redakcja Dzieł Michała Kaleckiego (sześciotomowe wydanie polskie – PWE, Warszawa 1979-88; siedmiotomowe wydanie angielskie, Oxford University Press, 1990-97). Doktor honoris causa Uniwersytetu w Nowym Jorku (1990 r.).

W latach 1989-91 Minister - Kierownik Centralnego Urzędu Planowania; poseł na Sejm RP, przewodniczący i wiceprzewodniczący wielu komisji i podkomisji sejmowych. Od 1992 r. do 1993 r. Minister Finansów. Wybrany najlepszym Ministrem Finansów w Krajach Centralnej i Wschodniej Europy (Central European Finance and Business in Central and Eastern Europe 1993 r.). Od 2001 r. Członek Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, od 2004 do 2006 r. wiceprzewodniczący RSSG.

W latach 1995-2008 konsultant Banku Światowego, UNDP oraz innych organizacji międzynarodowych i pozarządowych w dziedzinie transformacji gospodarczej, głównie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz WNP. Od 2007 roku członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, od 2009 r. członek Komitetu Badań Ekonomicznych NBP, od stycznia do 10 kwietnia 2010 r. członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

20 grudnia 2013 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski powołał prof. Jerzego Osiatyńskiego do Rady Polityki Pieniężnej.