Krzysztof Jakub Król

Analityk społeczeństwa informacyjnego, w przeszłości pracował jako poseł, dziennikarz teleinformatyczny, specjalista ds. komunikacji społecznej, doradca w zakresie rozwoju rynku ICT, kierownik projektów internetowych.

Uczestnik opozycji demokratycznej w latach PRL, od 1978 roku kolporter wydawnictw bezdebitowych, współpracownik KSS „KOR”, współtwórca niezależnego ruchu młodzieżowego, członek Konfederacji Polski Niepodległej, skazany na 2,5 roku więzienia za kierowanie KPN, przez 18 miesięcy więzień polityczny, organizator działań opozycyjnych, wielokrotnie zatrzymywany przez Milicję Obywatelską i Służbę Bezpieczeństwa, za udział w manifestacjach karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń, wydawca i dziennikarz pism niezależnych. W 1990 r. wyróżniony nagrodą Polcul Foundation. W 2001 r. wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury. W 2004 r. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wydał zaświadczenie, iż Krzysztof Król jest osobą pokrzywdzoną w rozumieniu ustawy o IPN. We wrześniu 2009 Prezydent odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W latach 1991-1997 poseł na Sejm RP, przewodniczący klubu parlamentarnego KPN, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, przewodniczący komisji nadzwyczajnej ds. uchwalenia ordynacji wyborczej. Członek Konwentu św. Katarzyny, współzałożyciel Akcji Wyborczej „Solidarność”. Przed wyborami w 1997 r. wycofał się z działalności politycznej.

Od 1986 roku zajmował się wykorzystaniem komputerów w działalności podziemnej, w tym systemami fotoskładu. W 1991 roku uczestnik budowy sieci Fidonet (amatorski pre-Internet). W 1995 roku autor pierwszej interpelacji poselskiej dotyczącej cen Internetu w Polsce. Od 1997 roku doradca portalu Centrum Nowych Technologii – Wirtualna Polska i wykonawca projektu internetowego wspólnota-on-line udostępniającego w sieci samorządowe gazety i poradniki (w ramach US-AID). W latach 1997-2004 dziennikarz tygodnika „Wprost”, gdzie prowadził dział „Intermedia” poświęcony Internetowi, autor kilkuset artykułów nt. informatyki, w prowadzonym przez niego serwisie cafe.wprost.pl odbył się pierwszy w Polsce czat publikowany w prasie, a poczta.wprost.pl była jednym z pierwszych systemów darmowych e-maili. W 1998 r. współzałożyciel stowarzyszenia „Miasta w Internecie” - propagującego Internet w społeczności samorządowej oraz rozwiązania e-gov. W - 2004 r. pełnomocnik ds. Reformy serwisu Rzeczpospolita onLine, gdzie doprowadził do uzyskania dodatniego wyniku finansowego serwisu internetowego. W latach 2005-2008 pracownik Prokom Software na stanowisku wicedyrektora departamentu komunikacji ds. informatyki. W 2006 r. współautor koncepcji projektu „Wolne lektury”. Od 2008 r. doradca w Asseco Poland. Od 2011 członek Rady Fundacji „Nowoczesna Polska”. W latach 2005-2013 wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, od 2013 r. Przewodniczący Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Dnia 29 czerwca 2011 Krzysztof Jakub Król został powołany na Społecznego Doradcę Prezydenta RP.