Prof. Krzysztof Obłój

Profesor zw. Krzysztof Obłój jest specjalistą z zakresu zarządzania strategicznego i międzynarodowego, wykładowcą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i w Akademii L. Koźmińskiego.

Był prezydentem European International Business Academy, a obecnie jest jej członkiem honorowym (Fellow), oraz członkiem Strategic Management Society. Pracował jako “visiting professor” w renomowanych szkołach biznesu m.in. amerykańskich University of Illinois at Urbana Champaign, Duquesne University oraz CCSU, Norwegian School of Management oraz Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP oraz Ecole Nationale des Ponts et Chaussees , angielskiej Henley Management College, chińskiej Sun Yat-sen University, slovenskiej Bled School of Management.

Jego książki i artykuły są publikowane w USA i Europie (ostatnio był współautorem książek Emerging economies and firms in the global crisis, Pograve Macmillan, London, 2012, oraz Contemporary Corporate Strategy: Global Perspective, Routledge, London 2007), oraz w Polsce (ostatnio wydane książki to Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, 2007, oraz Pasja i dyscyplina strategii, 2010). Jest także autorem kilkudziesięciu publikacji w periodykach naukowych (m.in. w Entrepreneurship: Theory & Practice, Journal of Management Studies, International Journal of Human Resource Management, Corporate Reputation Review) , szeroko cytowanych w literaturze światowej.

Profesor Krzysztof Obłój ma duże doświadczenie jako doradca organizacyjny w dziedzinie projektowania strategii, struktury i kultury organizacyjnej, zarówno dla przedsiębiorstw globalnych, polskich jak i instytucji niedochodowych. Był min. członkiem rad nadzorczych Orlen SA i PZU SA, a obecnie jest członkiem lub przewodniczącym czterech rad nadzorczych spółek akcyjnych, vice przewodniczącym Rady Muzeum Łazienek Królewskich, oraz członkiem Academic Advisory Board - Community of Democracies.