Dariusz Młotkiewicz - Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP

Dariusz Młotkiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej. Odbył również liczne szkolenia i kursy w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Od 1989 roku pracował w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

W administracji publicznej pracę rozpoczął w 1991 roku w rządzie Jana Olszewskiego jako asystent Szefa Centralnego Urzędu Planowania prof. Jerzego Eysymontta. Współpracował następnie z Ministrami Jerzym Kropiwnickim i Mirosławem Pietrewiczem.

Od 1999 r. do 2008 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Dyrektor Biura, Departamentu i Dyrektor Generalny. W tym czasie pracował z dziesięcioma Ministrami Rolnictwa.

W międzyczasie pełnił także funkcję Członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. W kadencji 1998-2002 Radny Powiatu Warszawskiego – Przewodniczący Komisji Strategii, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Następnie przedstawiciel strony rządowej  w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W latach 2008 – 2010 Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu.

Z dniem 1 sierpnia 2010 r. powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, gdzie jest odpowiedzialny za logistykę, administrację i finanse. Zajmuje się również sprawami rolnictwa, obszarów wiejskich i leśnictwa.

Z dniem 2 września 2013 r. powołany na stanowisko Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Żonaty, dwoje dzieci.