Jacek Michałowski - Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Jacek Michałowski urodził się w Warszawie w 1955 roku. Absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1975 roku członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. W połowie lat 70. zaangażował się w działalność opozycyjną.

Współpracownik Komitetu Obrony Robotników, a następnie Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. W latach 1980 – 1981 sekretarz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej M.St. Warszawy. Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracował ze strukturami opozycji demokratycznej. W latach 80. psycholog-psychoterapeuta w osiedlowym Ośrodku Zdrowia Psychicznego „Synapsis” na Ursynowie.

Od 1989 do 1998 roku pracował w Kancelarii Senatu RP, pierwszym stworzonym od podstaw niekomunistycznym urzędzie w Polsce. Pełnił tam między innymi funkcję dyrektora Biura Studiów i Analiz oraz doradcy wicemarszałka Senatu Andrzeja Wielowieyskiego.

Od 1998 do 2000 roku dyrektor generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka.

W latach 2000-2010 był dyrektorem programowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Kierował przedsięwzięciami z zakresu dyplomacji społecznej i dzielenia się doświadczeniami transformacji ustrojowej w Polsce z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. W Fundacji angażował się także w działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywizacji społeczności lokalnych w małych miejscowościach i na wsi.

10 kwietnia 2010 r. powołany przez Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko Sekretarza Stanu, p.o. Szefa Kancelarii Prezydenta RP. 7 lipca 2010 r. powołany na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Żonaty, dwoje dzieci, trzy wnuczki, jeden wnuk.