Minister Stanisław Koziej - Sekretarz Stanu, szef BBN

Zobacz stronę BBN. Adres: ul. Karowa 10; 00-315 Warszawa

Stanisław Koziej urodził się w 1943 roku w Glinniku na Lubelszczyźnie.

Jest absolwentem Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1965) oraz Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie (1973). Ukończył również szereg kursów zagranicznych, w tym w Akademii Sił Zbrojnych ZSRR (Moskwa, 1987), Szkole NATO-SHAPE (Oberamergau, 1999), Instytucie Wyższych Studiów Obrony Narodowej (Paryż, 2000) oraz Akademii Obrony NATO (Rzym, 2001).

Stanisław Koziej specjalizuje się w polityce oraz strategii bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego (w tym obronności), w tym także w strategicznym zarządzaniu bezpieczeństwem. W obrębie tej tematyki prowadzi również wykłady na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim oraz w Szkole Głównej Handlowej i Akademii Dyplomatycznej.

Był współtwórcą polskiej doktryny obronnej w warunkach samodzielności strategicznej lat dziewięćdziesiątych oraz głównym autorem Planu obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator i koordynator narodowego planowania strategicznego i przebudowy systemu obronności państwa. Inicjator i współtwórca Wyższych Kursów Obronnych dla parlamentarzystów oraz wyższych kadr kierowniczych administracji państwowej. Główny autor Strategii obronności Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach członkostwa w NATO oraz Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej.

Jest autorem ponad 1000 publikacji z dziedziny wojska, obronności, bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego oraz kierowania bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego, w tym kilkunastu podręczników i książek. Najważniejsze z nich to:

 • Wstępne studium o obronności Polski na progu XXI wieku (1990)
 • Doktryna obronności Rzeczypospolitej Polskiej (1992)
 • Teoria sztuki wojennej (1993)
 •  Tezy i komentarze do prac nad strategią bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej (1998)
 •  Współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego (2003)
 • Strategiczne problemy bezpieczeństwa globalnego i euroatlantyckiego (2005)
 • Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku (2006)
 • Jest także współautorem wielu prac zespołowych, w tym m.in.:
 • Wystarczalność obronna (1996)
 • Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem (2006)
 • Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich (2008)
 •  Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki (2009)
 • Polskie interesy w nowej koncepcji strategicznej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (2009).

Gen. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. Stanisław Koziej jest żonaty, ma dwoje dzieci - córkę Annę i syna Andrzeja.

Przebieg kariery zawodowej:

 • Pełnił służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w:

- 49. Pułku Zmechanizowanym w Wałczu,
- 15. Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie,
- Dowództwie Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu,
- Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

 • Był wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Sztabu Generalnego WP i Akademii Obrony Narodowej, pełniąc m.in. funkcję kierownika studium doktoranckiego, zastępcy i kierownika katedry oraz dziekana wydziału.
 • 1993-1994 – zastępca dyrektora departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego (na tym stanowisku w 1993 r. z rąk prezydenta RP Lecha Wałęsy uzyskał awans generalski)
 • 1994-2001 – zastępca a następnie dyrektor Departamentu Systemu Obronnego w Ministerstwie Obrony Narodowej
 • 1996-1997 – szef polskiej misji w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei (Panmunjom)
 • 1997-1998 – zastępca szefa Misji OBWE w Gruzji (Tbilisi)
 • 1999-2001 – był pierwszym przedstawicielem Polski w NATO ds. polityki i strategii nuklearnej
 • 2005-2006 – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
 •  2007 – doradca Rzecznika Praw Obywatelskich
 • 2008 – doradca Ministra Obrony Narodowej
 • 13 kwietnia 2010 r. – powołany na stanowisko Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego przez wykonującego obowiązki Prezydenta RP marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego.