Sekretariaty ministrów KPRP

 • Sekretariat Ministra Jacka Michałowskiego
  tel. (22) 695-11-95
 • Sekretariat Ministra Olgierda Dziekońskiego
  tel. (22) 695-12-60
 • Sekretariat Ministra Krzysztofa Łaszkiewicza
  tel. (22) 695-21-80
 • Sekretariat Ministra Dariusza Młotkiewicza
  tel. (22) 695-20-44
 • Sekretariat Ministra Sławomira Rybickiego
  tel. (22) 695-14-60
 • Sekretariat Ministra Macieja Klimczaka
  tel. (22) 695-12-55
 • Sekretariat Ministra Jaromira Sokołowskiego
  tel. (22) 695-15-20
 • Sekretariat Minister Ireny Wóycickiej
  tel. (22) 695-12-80

Biura KPRP

 • Gabinet Prezydenta
  Szef Gabinetu Prezydenta RP - Paweł Lisiewicz
  Zastępcy Szefa Gabinetu:  Aleksandra Leo-Majdecka; Sylwia Remiszewska, pełniąca obowiązki Zastępcy Dyrektora Zespołu Obsługi Bieżącej: Monika Rosa
  tel. (22) 695-12-04
 • Biuro Prawa i Ustroju
  Dyrektor Andrzej Dorsz
  Zastępcy Dyrektora: Małgorzata Paprocka, Lidia Pyzik-Sonik
  tel. (22) 695-26-20
 • Biuro Kadr i Odznaczeń
  Dyrektor Małgorzata Naumann
  Zastępca Dyrektora: Małgorzata Moskal 
  tel. (22) 695-21-17
 • Biuro Kultury i Dziedzictwa
  Dyrektor Agnieszka Celeda
  Zastępca Dyrektora: Emilia Błaszak
  tel. (22) 695-12-44
 • Biuro Spraw Zagranicznych
  Dyrektor Dorota Ostrowska-Cobas
  Zastępcy Dyrektora: Kazimierz Kuberski; Krzysztof Lewandowski
  tel. (22) 695-15-37
 • Biuro Projektów Programowych
  Dyrektor Jakub Jasiński
  Zastępcy Dyrektora: Piotr Kupaj
  tel. (22) 695-11-07
 • Biuro Polityki Społecznej
  Dyrektor Ilona Gosk
  Zastępca Dyrektora: Anna Tyśkiewicz-Mazur
  tel. (22) 695-12-90
 • Biuro Prasowe
  Dyrektor Joanna Trzaska-Wieczorek
  Zastępcy Dyrektora: Anna Godzwon; Roman Wilkoszewski
  tel. (22) 695-10-70
 • Biuro do Spraw Wystąpień Prezydenta i Patronatów
  Dyrektor Jolanta Grzywacz-Borensztejn
  Zastępca Dyrektora: Anna Zbiegniewska-Lis,  Ariadna Lewańska
  tel. (22) 695-22-33
 • Biuro Obsługi Organizacyjnej Prezydenta
  Dyrektor Janusz Strużyna
  Zastępca Dyrektora: Ewa Wiśniewska
  tel. (22) 695-21-10
 • Biuro Współpracy Instytucjonalnej
  Dyrektor Anna Budzanowska
  Zastępca Dyrektora: Paweł Włodek
  tel. (22) 695-11-99
 • Biuro Listów i Opinii Obywatelskich
  Dyrektor Grażyna Wereszczyńska
  tel. (22) 695-20-29
 • Biuro Administracyjno-Finansowe
  Dyrektor Michał Leszczyński
  Zastępca Dyrektora: Waldemar Witalec
  tel. (22) 695-20-18; (22) 695-26-15
 • Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski
  Dyrektor Andrzej Janota
  Zastępca Dyrektora: Wiesława Rudzka
  tel. (22) 695-24-00
 • Biuro Ochrony
  Dyrektor: Magdalena Kalinowska
  tel. (22) 695-21-67
 • Biuro Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Dyrektor Janusz Kuligowski tel. (22) 695-17-25
 • Centrum Obsługi KP RP
  Dyrektor Marek Czarnecki
  Zastępca Dyrektora: Andrzej Olejnik
  tel. (22) 695-21-30