Przesłanie Szefa Kancelarii Prezydenta RP

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to instytucja, która zgodnie z postanowieniami naszej Konstytucji jest organem pomocniczym Prezydenta.

Pan Prezydent Bronisław Komorowski powierzył mi zaszczytną i wymagającą funkcję Szefa Kancelarii Prezydenta RP, szefa zespołu, który wspólnym działaniem wspiera Go w wykonywaniu codziennych obowiązków, w realizacji celów Jego prezydentury.


Modernizacja naszego kraju jest najważniejszym wyzwaniem najbliższej dekady. Od rozpoczęcia transformacji ustrojowej w 1989 roku Polacy działając razem osiągnęli sukces. Jesteśmy dziś zupełnie innym państwem niż to sprzed dwudziestu laty. W Polsce nastąpiły ogromne zmiany na lepsze, ale Polska nadal musi się modernizować.

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - polityka pogłębiania integracji europejskiej, dobrej współpracy z sąsiadami, rozwijania współpracy transatlantyckiej i wsparcia dla aspiracji europejskich, modernizacji naszych wschodnich sąsiadów to tematy bardzo istotne dla naszego Prezydenta.


Modernizacja kraju dokonuje się wtedy, gdy Państwo wspiera rozwój, stawia na samorządność i aktywność obywateli. Dlatego też Prezydent czynnie uczestniczy w procesie legislacyjnym, patronuje wielu ważnym akcjom społecznym, inicjuje istotne dla rozwoju Polski debaty.

Siłą napędową modernizacji jest poczucie obywatelskiej wspólnoty, europejskiej i otwartej; jest nowoczesny patriotyzm codziennego trudu, w którym wspólnota tradycji, historii i tożsamości umożliwia wspólne budowanie przyszłości.

Fundamentem prezydentury Bronisława Komorowskiego jest dialog i otwartość. Taką też chcemy zbudować naszą Kancelarię. Zależy mi na tym by urząd, który tworzymy, był maksymalnie otwarty i przyjazny dla każdego. By był apolityczny i transparentny.

Zapraszam Państwa do kontaktu z nami i do korzystania ze strony internetowej.

Jacek Michałowski
Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej