03.08.2015
W poniedziałek 3 sierpnia Prezydent RP Bronisław Komorowski skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.
31.07.2015
W piątek 31 lipca Prezydent RP skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach.
16.03.2015
W poniedziałek 16 marca 2015 r. Prezydent RP skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Prezydent RP skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi zagrażających życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej innych osób.
Prezydent Bronisław Komorowski skierował ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.
Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w OFE, podejmując jednocześnie decyzję o skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.
Prezydent podpisał ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób i zapowiedział skierowanie jej w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego.
Prezydent Bronisław Komorowski podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji ustawy o drogach publicznych do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej.
20.06.2013
Prezydent RP skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
Prezydent RP skierował nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie wniosku prewencyjnego.
Prezydent Bronisław Komorowski skieruje nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie wniosku prewencyjnego - poinformował Sekretarz Stanu w KPRP Krzysztof Hubert Łaszkiewicz.
Prezydent Bronisław Komorowski podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 do kontroli przez Trybunał Konstytucyjny w trybie prewencyjnym.
Prezydent RP złożył we wtorek do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.
31.07.2012
Prezydent Bronisław Komorowski po podpisaniu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego do kontroli następczej.
10.02.2012
Prezydent Bronisław Komorowski skierował w trybie kontroli następczej wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.