Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

W 2014 roku świętujemy ćwierćwiecze polskiej Wolności.

4 czerwca 1989 roku odbyły się wybory, które zmieniły historię naszego kraju. Były one najważniejszym efektem trwających od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku obrad Okrągłego Stołu. W wyniku wyborczej decyzji Polaków odzyskaliśmy możliwość samostanowienia, a Okrągły Stół stał się symbolem początku polskich przemian ustrojowych.

Okrągły Stół to nie tylko historyczny mebel przy którym tutaj, w Pałacu Prezydenckim debatowano o przyszłości naszego kraju. Okrągły Stół stał się symbolem idei dialogu i porozumienia ponad podziałami, symbolem mądrej rozmowy. Przy okrągłym stole nie ma miejsc lepszych i gorszych, mniej lub bardziej wyeksponowanych. Każde miejsce to kolejny głos w dyskusji, w której przede wszystkim liczy się osiągnięcie porozumienia ponad sporem i różnicami.

Serdecznie zapraszamy do Pałacu Prezydenckiego gimnazjalistów i licealistów, aby zasiadając wraz z nauczycielami przy Okrągłym Stole, wzięli udział w lekcji historii.

Wierzę, że spotkania w tak wyjątkowym miejscu będą dla Was źródłem wiedzy oraz inspiracją do refleksji poświęconej polskiej drodze do Wolności.

Pozdrawiam serdecznie,

Jacek Michałowski
Szef Kancelarii Prezydenta RP