Instytucje zaproszone do zgłaszania kandydatów

Poniżej znajduje się lista 58 Instytucji, które mają możliwość zgłoszenia kandydata do Nagrody w każdej z pięciu kategorii. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie do kontaktu z poniższymi podmiotami:

1. Agencja Rozwoju Przemysłu
2. Business Centre Club
3. Centrum im. A. Smitha
4. Centrum Nauki Kopernik
5. Forum Obywatelskiego Rozwoju
6. Fundacja Firmy Rodzinne
7. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
8. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
9. Krajowa Izba Gospodarcza
10. Krajowa Rada Spółdzielcza
11. Naczelna Organizacja Techniczna
12. Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
13. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
14. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
15. Państwowa Inspekcja Pracy
16. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
17. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
18. Polska Akademia Nauk
19. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
20. Polska Rada Biznesu
21. Polski Klub Biznesu
22. Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów
23. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
24. Redakcja „Agro”
25. Redakcja „Forbes”
26. Redakcja „Nowe Życie Gospodarcze”
27. Redakcja „Nowy Przemysł”
28. Redakcja „Polish Market”
29. Redakcja „Przegląd Techniczny”
30. Redakcja „Puls Biznesu”
31. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
32. Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
33. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
34. Unia Metropolii Polskich
35. Unia Miasteczek Polskich
36. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
37. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
38. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
39. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
40. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
41. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
42. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
43. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
44. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
45. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
46. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
47. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
48. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
49. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
50. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
51. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
52. Urząd Patentowy
53. Związek Banków Polskich
54. Związek Gmin Wiejskich RP
55. Związek Miast Polskich
56. Związek Powiatów Polskich
57. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
58. Związek Rzemiosła Polskiego