Zgłaszający kandydatów do Nagrody

Kandydatów do Nagrody zgłasza Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą: przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczący Rady Języka Polskiego, sekretarz Rady Języka Polskiego, członek Prezydium Rady Języka Polskiego wskazany przez przewodniczącego Rady Języka Polskiego, dyrektor Narodowego Centrum Kultury oraz laureaci Nagrody z lat poprzednich wyłonieni w poszczególnych edycjach Nagrody. Spośród kandydatów rekomendowanych przez Kapitułę Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wybiera Laureata Nagrody.

Oficjalne ogłoszenie decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie wyłonienia Laureata Nagrody oraz wręczenie honorowego medalu „Zasłużony dla Polszczyzny” towarzyszy obchodom Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.