Archiwum patronatów długofalowych

 • Na wniosek Pana Aleksandra Smolara – Prezesa Fundacji im. Stefana Batorego
  Nagroda „Super Samorząd 2014”
  Marzec 2014 – Styczeń 2015 
 • Na wniosek Pana Tomasza Siemoniaka – Ministra Obrony Narodowej
  Obchody 100. rocznicy Legionowego Czynu Niepodległościowego.
  lipiec – grudzień 2014
 • Na wniosek Pani Elżbiety Smolińskiej – Starosty Pruszkowskiego
  Obchody 70. rocznicy Powstania Warszawskiego organizowane w Pruszkowie
  sierpień – październik 2014, Pruszków
 • Na wniosek Pana Jana Ołdakowskiego – Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego
  Wystawa „Powstanie Warszawskie 1944”/”Der Warschauer Aufstand”
  29 lipca – 26 października 2014, Berlin
  WSPÓŁPATRONAT PREZYDENTA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC JOACHIMA GAUCKA
 • Na wniosek Pana Profesora Zbigniewa Wawra – Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
  Wystawa „Wielka Wojna 1914-1918. Prawdziwy koniec Belle Époque”
  28 lipca 2014 – 31 maja 2015
 •  Na wniosek Pana Tomasza Jagodzińskiego – Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
  Wystawa „Igrzyska olimpijskie za drutami”. Wystawa z okazji 70. rocznicy Roku Olimpijskiego w Obozie IIC Woldenberg
  10 września – 31 grudnia 2014, Warszawa
 • Na wniosek Pana Krzysztofa Suskiego – Prezesa Polskiego Związku Tenisowego
  Program „Tenis 10. Zdrowe rodziny, sprawne maluchy”
  realizacja projektu rok 2014 i 2015 – do zakończenia obecnej kadencji prezydenckiej, cała Polska
 • Na wniosek Pana Andrzeja Zwary – Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Pana Łukasza Kamińskiego – Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej–Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  Akcja „Masz prawo” – wsparcie prawne osób represjonowanym w czasach komunizmu
  2014-2015
 • Na wniosek Pana Mirosława Sekuły, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Pana Andrzeja Gościniaka, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego
  Obchody Roku Henryka Sławika w województwie śląskim
  Rok 2014
 • Na wniosek Pana Andrzeja Rojka – Dyrektora Wykonawczego Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego oraz Pani Ewy Wierzyńskiej – Członkini Rady Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego
  Obchody 100. rocznicy urodzin Jana Karskiego
  Rok 2014, Warszawa – Waszyngton – Chicago
 • Na wniosek ks. płk. Roberta Mokrzyckiego – proboszcza Parafii Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie:
  IV Międzynarodowe Forum Organowe
  Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie, cały 2014 rok
 • Na wniosek Pana Andrzeja Chłopka – Prezesa Zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. i Pana Piotra Litwy – Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
  IX Międzynarodowe Zawody Ratownictwa Górniczego
  6-13 września 2014 roku, Katowice
 • Na wniosek Pana Eugeniusza Cerlaka – Burmistrza Łobżenicy, Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 700-lecia Miasta Łobżenicy
  Obchody 700-lecia Miasta Łobżenicy
  31 grudnia 2013 – 28 grudnia 2014, Łobżenica
 • Na wniosek Pani Doroty Stanek – Prezesa Zarządu Grupy Wydawniczej Polskapresse Sp. z o.o.,
  Program „Szkoła bez przemocy” i odbywający się w jego ramach konkurs Wychowawca Roku 2013
 • Na wniosek Pana Dariusza Kacprzyka – p.o. Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
  Obchody 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego
  Rok 2014
 • Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
  Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
  WSPÓŁPATRONAT Z PREZYDENTEM REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC JOACHIMEM GAUCKIEM
 • Na wnioski: Pana Michała Szczerby – Prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Woli, Posła na Sejm RP i Pani Wandy Traczyk – Stawskiej z Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy przy Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Pana Generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego – Prezesa Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich, Pana Jacka Kozłowskiego – Wojewody Mazowieckiego, Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy i Pana Andrzeja Krzysztofa Kunerta – Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
  Rewitalizacja Cmentarza Powstańców Warszawy na Woli
  2013-2014 (poświęcenie – 1 września 2014), Warszawa
 • Na wniosek Pana Andrzeja Byrta – Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich
  Cykl międzynarodowych zawodów jeździeckich CAVALAIADA TOUR 2013/2014
  5-8 grudnia 2013, Poznań; 6-9 marca 2014, Lublin; 13-16 marca 2014, Warszawa
 • Na wniosek Pana Waldemara Janaszkiewicza – Przewodniczącego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich,
  Obchody „650 lat w służbie książki”
  Inauguracja 12 grudnia 2013 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Tomasza Siemoniaka – Ministra Obrony Narodowej,
  II Konkurs na najlepszą pracę naukową i badawczą z obszaru obronności
  listopad 2013 – maj 2014
 • Na wniosek Pani Ewy Kazem-Bek – Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców Styczniowych w Warszawie
  Obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego w szkołach dzielnicy Warszawa–Praga Północ
  kwiecień 2013 roku – kwiecień 2014 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Mieczysława Jaroszewicza – Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
  Jubileuszowe obchody 50-lecia Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
  kwiecień- wrzesień 2013 roku, Kluki
 • Na wniosek Pana Generała Bogusława Packa - Rektora - Komendanta Akademii Obrony Narodowej,
  Wszechnica Bezpieczeństwa Akademii Obrony Narodowej
  rok 2013, Warszawa
 • Na wniosek Pana Profesora Tadeusza Markowskiego – Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich
  Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną 2013
  styczeń – czerwiec 2013 roku
 • Na wniosek Pana Tomasza Siemoniaka – Ministra Obrony Narodowej,
  I Konkurs na najlepszą pracę naukową i badawczą z obszaru obronności
  marzec 2012 – kwiecień 2013
 • Na wniosek Pana Profesora Jerzego Barglika – Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Pana Profesora Mariana Nogi – Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
  Obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce
  marzec - czerwiec 2013 roku
 • Na wniosek Pani Magdaleny Klaus – Prezesa Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,
  III Konkurs na Najlepsze Społeczne Przedsiębiorstwo Roku
  marzec - listopad 2013 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Krzysztofa Dudka – Dyrektora Narodowego Centrum Kultury
  oraz Pana Profesora Andrzeja Markowskiego – Przewodniczącego Rady Języka Polskiego PAN
  Kampania społeczno-edukacyjna promująca język polski jako wartość pt. „Ojczysty – dodaj do ulubionych”
  inauguracja luty 2012 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Piotra Dudy – Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”
  V edycja Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”
  czerwiec – grudzień 2012 roku, Polska
 • Na wniosek Pana Zbigniewa Cierniaka – Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny,
  Obchody jubileuszu 60-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
  21 września 2012 roku - 30 września 2013 roku
 • Na wniosek Pani Joy Bryer – Sekretarza Generalnego European Union Youth Orchestra
  European Union Youth Orchestra
 • Na wniosek Pana Profesora Zbigniewa Mirka – Przewodniczącego Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
  Rok Ochrony Przyrody Ojczystej
  Inauguracja druga połowa 2012 roku
 • Na wniosek Pani Agnieszki Morawińskiej – Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie
  Obchody jubileuszu 150-lecia Muzeum Narodowego w Warszawie
  17 maja 2012 – maj 2013
 • Na wniosek p. Janusza Cywickiego – Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu
  VIII Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpaty „Srebrny Czworokąt”
  18 maja 2012, Przemyśl – otwarcie Triennale
 • Na wniosek Pana Profesora Jerzego Strzeżka – Prezesa Fundacji „Ubi societas, ibi ius”
  Wydawnictwo „Wielka Encyklopedia Prawa”
  2012-2017 (patronatu udzielono do 2015 roku)
 • Na wniosek Pana Janusza Onyszkiewicza – Prezesa Polskiego Związku Alpinizmu,
  Program sportowy „Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015”
  realizacja programu w latach 2011-2015
 • Na wniosek Pana Profesora Michała Kleibera – Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Pana Profesora Andrzeja Romanowskiego – Redaktora Naczelnego Polskiego Słownika Biograficznego,
  Pana Profesora Andrzeja Białasa – Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, Pana Juliusza Brauna – Prezesa TVP S.A., Pana Michała Merczyńskiego – Dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz Pana Michała Komara – Zastępcy Przewodniczącego Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
  Polski słownik biograficzny
 • Na wniosek Profesora Wiesława Banysia – Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Odtworzenie płaskorzeźby Orła Piastowskiego na gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego
  Katowice
 • Na wniosek Pana Roberta Mrozińskiego – Prezesa Fundacji Ocean Racing Polska
  Udział polskiej załogi w regatach okołoziemskich „Volvo Ocean Race”
  Lata 2014-2015
 • Na wniosek Pani Beaty Bublewicz – Posła na Sejm RP oraz Krajowego Przedstawiciela
  do Kontaktu dla Akcji na Rzecz Dekady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020
  Dekada Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (patronat dotyczy przedsięwzięć w roku 2011)
  inauguracja 11 maja 2011 roku, Warszawa
 • Z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP oraz Kancelarii Senatu RP
  Projekt „Archiwa Przełomu 1989-1991”
 • Na wniosek Pana Jana Malickiego – Dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
  Polsko-Ukraińskie Centrum Spotkań Młodzieży Akademickiej w Mikuliczynie (Ukraina)
  WSPÓŁPATRONAT PREZYDENTA UKRAINY, WIKTORA JANUKOWYCZA
 •  Na wniosek Pana Grzegorza Boguty, Waldemara Maja i Tomasza Tywonka
  Budowa Memoriału Wolnego Słowa w Warszawie

 • Na wniosek Pana Generała Zbigniewa Szury – Prezesa Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków
  Obchody upamiętniające Generała Stanisława Maczka w 120. rocznicę Jego urodzin oraz w 70. rocznicę powstania 1 Dywizji Pancernej
  rok 2012

 • Na wniosek Pana Zdzisława Hofmana – Prezesa Fundacji Rozwoju Wolontariatu
  Projekt edukacyjny „Współczesny patriotyzm”
  maj – grudzień 2012 roku

 • Na wniosek Pana Piotra Dudy – Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”
  V edycja Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”
  czerwiec – grudzień 2012 roku, Polska

 • Na wniosek Pana Aleksandra Smolara – Prezesa Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego
  Nagroda „Super Samorząd2012”
  Marzec 2012 – luty 2013

 • Na wniosek Pana Piotra Dudy – Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”
  V edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

 • Na wniosek Pana Romana Jasiakiewicza – Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy i Pana Rafała Bruskiego – Prezydenta Bydgoszczy,
  Obchody Roku Leona Wyczółkowskiego
  2012

 • Na wniosek Pana Krzysztofa Daniewskiego - Prezesa Zarządu Harvard Club of Poland,
  III edycja konkursu „Droga na Harvard”
  rok 2012

 • Na wniosek Pana Kapitana Krzysztofa Baranowskiego – Prezesa Fundacji Szkoła Pod Żaglami
  Akcja Dookoła Świata za pomocną dłoń 2011/2012
  rok 2012

 • Na wniosek Pana Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Krzysztofa Dudka – Dyrektora Narodowego Centrum Kultury oraz Pana Profesora Andrzeja Markowskiego – Przewodniczącego Rady Języka Polskiego PAN
  Kampania społeczno-edukacyja promująca język polski jako wartość
  luty-grudzień 2012, Warszawa

 • Na wniosek Pani Ewy P. Porębskiej – Redaktora Naczelnego Miesięcznika „Architektura –murator”,
  VII Konkurs „Życie w Architekturze”
  inauguracja konkursu marzec 2012 roku

 • Na wniosek Pana Zbigniewa Gluzy – Prezesa Ośrodka KARTA w Warszawie
  XVI edycja konkursu „Historia Bliska”
  styczeń – wrzesień 2012, Warszawa

 • Na wniosek p. Andrzeja Majkowskiego – Prezesa Stowarzyszenia „Sport Dzieci i Młodzieży”,
  „Czwartki Lekkoatletyczne”
  październik/listopad 2011 roku i kwiecień/czerwiec 2012 roku

 • Na wniosek Pana Janusza Ciska – Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego, Pana Andrzeja Krzysztofa Kunerta – Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Pani Izabelli Sariusz-Skąpskiej – Prezes Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich
  Wystawa: Katyńska Pamięć nie dała się zgładzić
  17 września 2011, Warszawa (otwarcie wystawy)

 • Na wniosek Profesora Waldemara Tłokińskiego – Przewodniczącego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
  Obchody XX–lecia uczelni niepublicznych w Polsce
  23 września 2011 – 31 grudnia 2011, Warszawa

 • Na wniosek Pani Profesor Elżbiety Mączyńskiej – Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
  XXV edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem: „W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego”
  listopad 2011 roku – czerwiec 2012 roku

 • Na wniosek Pana Leszka Dzierżewicza – Burmistrza Ciechocinka
  Obchody 175-lecia lecznictwa uzdrowiskowego w Ciechocinku oraz 95. rocznicy nadania Ciechocinkowi praw miejskich

  2011
 • Na wniosek Pana Profesora Leszka Zasztowta – Prezesa Komitetu Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki
  Obchody 130. rocznicy założenia i 20. rocznicy odnowienia Kasy im. Józefa Mianowskiego
  Czerwiec – listopad 2011, Warszawa
 • Na wniosek Pana Pawła Adamowicza – Prezydenta Miasta Gdańska
  Obchody Roku Jana Heweliusza 2011
  inauguracja styczeń 2011, Gdańsk
 • Na wniosek Pana Michała Kleibera – Prezesa Polskiej Akademii Nauk
  Polskie obchody Międzynarodowego Roku Chemii 2011 połączone z obchodami 100. Rocznicy przyznania Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie
  inauguracja styczeń 2011, Warszawa
 • Na wniosek prof. dr. hab. Romana Kołacza – Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  Obchody 60. rocznicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  początek 14 stycznia 2011, Wrocław
 • Na wniosek Pani Joanny Pilcickiej, Prezes Orkla Press Polska i Pani Doroty Stanek, Prezes Polskapresse:
  Akcja „Szkoła bez przemocy”
  inauguracja wrzesień 2006 r., Warszawa
 • Na wniosek Jego Magnificencji Pana Profesora Marka Bojarskiego - Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
  Jubileusz dwusetlecia Uniwersytetu Wrocławskiego jako uczelni państwowej
  listopad 2010 roku – listopad 2011 roku, Wrocław

  WSPÓŁPATRONAT PREZYDENTA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC CHRISTIANA WULFFA
 • Na wniosek Pana Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska
  Rekonstrukcja historycznego jachtu szkoleniowego „Generał Zaruski”
 • Na wniosek Pana Marka Tarczyńskiego, koordynatora obchodów pamięci generała Mariusza Zaruskiego, organizowanych przez Polski Związek Żeglarski, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Prezydenta Miasta Gdańska oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku
  - Przejęcie pod opiekę przez Państwo Polskie miejsc pamięci gen. Mariusza Zaruskiego w Chersoniu na Ukrainie
  18 kwietnia 2011 roku
  - Śródlądowy rejs żeglarsko-motorowodny pamięci gen. Mariusza Zaruskiego Warszawa – Chersoń
  6 sierpnia – 25 września 2011 roku
  - Regaty żeglarskie w czasie Dni Chersonia o puchar im. gen. Mariusza Zaruskiego
  18 września 2011 roku
  - Obchody pamięci gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem
  październik 2011 roku
  - Rejs żaglowca „Generał Zaruski”
  lipiec-sierpień 2012 roku
 • Na wniosek hm. Andrzeja Lichoty – Komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP
  Obchody 110. rocznicy powstania Harcerstwa w Zagłębiu
  Rok 2011

 

 • Na wniosek p. Janusza Kurtyki, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz p. Narcyza Sadłonia
  Nanda Devi East Expedition 2009 - wyprawa z okazji 70-lecia polskiego himalaizmu 1939-2009
  kwiecień-czerwiec 2009, Himalaje, Nanda Devi East (7434 m npm)
 • Na wniosek Chrześcijańskiej Szkoły pod Żaglami:
  Wyprawa żeglarska dookoła świata śladami pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II
  (lata 2007-2009)
 • Na wniosek Pana Janusza Kurtyki, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  Projekt filmowy „Nanda Devi 1939-2009”
  początek realizacji - kwiecień 2009, Warszawa – Himalaje
 • Na wniosek Pana Mirosława Chojeckiego, Prezesa „Media Kontakt”:
  Dokumentalne kalendarium wydarzeń zatytułowane „Był taki dzień” oraz cykl filmów historycznych „Polski wiek”
  (2006-2008)
 • Na wniosek p. Miry Stanisławskiej-Meysztowicz – Prezesa Fundacji „Nasza Ziemia”
  XV edycja akcji „Sprzątanie świata - Polska”
  maj 2008 – czerwiec 2009
 • Na wniosek p. Macieja Nowickiego – Ministra Środowiska
  XII edycja Konkursu „Lider Polskiej Ekologii”
  27 października 2008 – 15 września 2009
 • Na wniosek p. Alicji Adamczak – Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
  Obchody jubileuszu 90. rocznicy utworzenia Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
  rok 2008
 • Na wniosek p. Andrzeja Maciejewskiego – p.o. Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie
  Wystawa Ukraina światu. Skarby Ukrainy z kolekcji PLATAR.
  15 kwietnia - 29 czerwca 2008, Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Na wniosek p. Stanisława Kostrzewskiego – Przewodniczącego Narodowej Rady Ekologii
  X edycja Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”
  marzec 2008 - styczeń 2009
 • Na wniosek p. Edwarda Pałłasza - Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
  Jubileusz 90-lecia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
  kwiecień-listopad 2008
 • Na wniosek p. Miry Stanisławskiej-Meysztowicz – Prezesa Fundacji „Nasza Ziemia”
  Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2007” na którą składają się dwa przedsięwzięcia: ogólnopolska akcja sprzątania lasów, parków, miast
  (14-16 września 2007) oraz całoroczny program edukacyjny zatytułowany „Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem”
 • Na wniosek p. Bogdana Wyrzykowskiego – Kierownika Polskiego Projektu 400 Miast
  Polski Projekt 400 Miast 2006-2008
  rok 2006-2008
 • Na wniosek Wydawnictwa M z Krakowa:
  Dzieła Zebrane Jana Pawła II
  (marzec 2006 r. – grudzień 2008 r.)
 • Na wniosek Pana Tadeusza Dziuby, Wojewody Wielkopolskiego: Obchody 90 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
  (listopad 2006 r. – styczeń 2009 r., Poznań)
 • Na wniosek p. prof. Bogdana Kułakowskiego – Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
  Jubileusz 60-lecia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
  październik 2007/październik 2008, Gdańsk
  PATRONAT PARY PREZYDENCKIEJ
 • Na wniosek p. Jacka Kalinowskiego – Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”
  Jubileusz 60-lecia pracy artystycznej Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”
  rok 2008
 • Na wniosek p. Adama Pastucha – Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
  Uroczystości obchodów jubileuszu pięćdziesięciopięciolecia istnienia Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
  2008 rok
 • Na wniosek Pana Profesora Janusza Adamowskiego, Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pana Marka Millera, Kierownika Pracowni Laboratorium Reportażu Uniwersytetu Warszawskiego:
  Wydanie „Kroniki – Reportażu Europa wg Auschwitz”
 • Na wniosek Pani Joy Bryer, Sekretarza Generalnego European Union Youth Orchestra:
  European Union Youth Orchestra
 • Na wniosek b. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej Pana Jana Dworaka:
  Internetowe wydanie Polskiego Słownika Biograficznego
 • Na wniosek Księdza dr. hab. Mirosława Kalinowskiego, Prorektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego:
  Projekt „Ogólnopolska Sieć Uczelni Wolnych od Uzależnień"