01.11.2006
Patronaty Prezydenta RP w listopadzie 2006 roku
01.10.2006
Patronaty Prezydenta RP w październiku 2006 roku
01.09.2006
Patronaty Prezydenta RP we wrześniu 2006 roku
01.08.2006
Patronaty Prezydenta RP w sierpniu 2006 roku
01.07.2006
Patronaty Prezydenta RP w lipcu 2006 roku
01.06.2006
Patronaty Prezydenta RP w czerwcu 2006 roku
01.05.2006
Patronaty Prezydenta RP w maju 2006 roku
01.04.2006
Patronaty Prezydenta RP w kwietniu 2006 roku
01.03.2006
Patronaty Prezydenta RP w marcu 2006 roku
01.02.2006
Patronaty Prezydenta RP w lutym 2006 roku
01.01.2006
Inicjatywy długofalowe w 2006 roku
01.01.2006
Patronaty Prezydenta RP w styczniu 2006 roku