Konkurencyjność polskiej gospodarki

Wyznaczanie kierunków rozwoju oraz inspirowanie rządu i parlamentu do podejmowania reform, wzmacniających konkurencyjność gospodarki, wpisują się w priorytety prezydentury. Bronisław Komorowski podkreślał konieczność wprowadzania reform m.in. podczas orędzia wygłoszonego na inauguracji kadencji Sejmu w 2011 r. oraz orędzia wygłoszonego przed Zgromadzeniem Narodowym z okazji 25-lecia Wolności. Wskazał wówczas na wyzwania demograficzne oraz konieczność poprawy jakości funkcjonowania państwa, w tym jakości i stabilności stanowionego prawa. Wzywał do wzmocnienia bezpieczeństwa finansowego Polski oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki – również w kontekście osiągnięcia gotowości do wejścia do strefy euro.