Nowoczesny system bezpieczeństwa

Prezydent Bronisław Komorowski jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP już na początku swojej prezydentury za jeden z priorytetów uznał konieczność stworzenia nowoczesnego systemu bezpieczeństwa Polski. Jego podstawę stanowią: kompleksowa modernizacja techniczna polskiej armii oraz zmiany w systemie dowodzenia i szkolenia. Ponadto – z inicjatywy Prezydenta – Polska odchodzi od ogłoszonej w 2007 r. polityki ekspedycyjnej, przenosząc akcent na zwiększanie zdolności do obrony terytorium kraju oraz potrzeby systemu obronnego NATO. Realizacji tych zapowiedzi służy m.in. wygaszanie misji w Afganistanie. Środki pozyskane dzięki jej zakończeniu zostaną przeznaczone na modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP – w tym szczególnie na budowę tarczy antyrakietowej.