Dialog i otwartość

Fundamentem działania Prezydenta Bronisława Komorowskiego jest dialog i otwartość. Do wypracowania decyzji politycznych Prezydent RP stosuje zasady dialogu społecznego zapraszając strony do zabrania głosu w debatach, podczas konsultacji i spotkań.