Fragmenty wystąpień Prezydenta RP

Wybrane fragmenty wystąpień prezydenta m.in. na Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w Parlamencie Europejskim, podczas zgromadzenia posłów i senatorów inaugurującego polską prezydencję w Radzie UE, na Forum Społeczeństwa Obywatelskiego, na Szczycie Państw Europy Środkowej, w trakcie obchodów 30-lecia Solidarności, z okazji Święta Niepodległości.