Prezydentura wspólnoty i dialogu

Dialog i otwartość są podstawowymi metodami działania głowy państwa. Prezydent jest przekonany, że tylko działając RAZEM Polacy są w stanie wykorzystać najlepszy od kilkuset lat okres w historii naszego kraju.

Celem działań Prezydenta Bronisława Komorowskiego jest wzmacnianie konkurencyjności Polski – czyli zdolności do skutecznego współzawodnictwa i współpracy z innymi krajami na wszystkich polach – od gospodarki po naukę i szkolnictwo, od prawa i bezpieczeństwa po jakość życia. Prezydent realizuje ten cel poprzez aktywność w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie wspieranie rozwoju Polski oraz promocję nowoczesnego patriotyzmu.

Polska potrzebuje dziś wyznaczenia długofalowych celów, wyraźnego kierunku, w którym powinna podążać. Rolą Prezydenta jest określanie tego kierunku – w dialogu z Polakami, w rozmowie o najważniejszych sprawach, prowadzonej w duchu wspólnoty celów. W tym kontekście szczególnie ważne są liczne wizyty lokalne Bronisława Komorowskiego – są one okazją do bezpośrednich spotkań z mieszkańcami wszystkich regionów Polski.

Rolą Prezydenta jest nazywanie najważniejszych problemów polskiego życia publicznego i tworzenie przestrzeni kompromisu politycznego, by je skutecznie rozwiązać.

Dialog i otwartość służą realizacji działań w ramach pięciu strategicznych obszarów prezydentury Bronisława Komorowskiego, którymi są:

  • Rodzina,
  • Nowoczesny system bezpieczeństwa,
  • Konkurencyjność polskiej gospodarki,
  • Dobre prawo,
  • Nowoczesny patriotyzm.