Nowoczesny system bezpieczeństwa

Drugim z priorytetowych obszarów prezydentury jest nowoczesny system bezpieczeństwa. Jego podstawę stanowią kompleksowa modernizacja polskiej armii oraz zmiany w systemie dowodzenia i szkolenia. Realizując te założenia, 15 sierpnia 2013 r. podczas głównych uroczystości Święta Wojska Polskiego, Prezydent poinformował, że Polska odchodzi od ogłoszonej w 2007 r. polityki ekspedycyjnej, koncentrując się na zwiększaniu zdolności do obrony terytorium kraju oraz potrzebach systemu obronnego NATO. Zaznaczył również, że tegoroczna korekta budżetu MON związana z trudną sytuacją finansów państwa nie może zagrażać w przyszłości regule przeznaczania 1,95% PKB na obronność.

Realizacji tych zapowiedzi służy stopniowe ograniczanie polskiego zaangażowania w Afganistanie. Polski kontyngent jesienią br. został zmniejszony niemal o połowę (z 1800 do 1000 żołnierzy) i jego zadaniem będzie przygotowanie ostatniej fazy zamknięcia misji – do końca 2014 r. Bronisław Komorowski wielokrotnie podkreślał, że jest zwolennikiem systematycznej redukcji polskiego zaangażowania w operację afgańską oraz jej sfinalizowania zgodnie z planami NATO przyjętymi w Lizbonie i Chicago.

Zmiany ukierunkowane na wzmacnianie bezpieczeństwa Polski obejmują również sferę legislacyjną. W 2013 r. Bronisław Komorowski podpisał dwie kluczowe dla tego obszaru ustawy. Pierwsza, będąca własną inicjatywą legislacyjną Prezydenta, gwarantuje stabilne finansowanie budowy tarczy antyrakietowej. W ciągu najbliższej dekady co roku na ten cel będzie przeznaczane ok. 20% nakładów skierowanych na modernizację armii. Należy podkreślić, że prezydencka ustawa została przyjęta głosami 410 posłów, wśród których znaleźli się przedstawiciele wszystkich ugrupowań parlamentarnych. Druga z podpisanych ustaw wprowadza reformę systemu dowodzenia. Zakłada ona konsolidację systemu dowodzenia wokół trzech podstawowych funkcji: planowania strategicznego, bieżącego dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego. Reforma ujednolici system kierowania i dowodzenia na czas pokoju, kryzysu i wojny. Dzięki połączeniu wszystkich rodzajów sił zbrojnych w ramach jednego dowództwa, stworzone zostaną także warunki do ich skutecznego wspólnego szkolenia oraz działania, co jest standardem we współczesnych operacjach wojskowych. Powyższe zmiany zostaną dopełnione reformą konsolidującą szkolnictwo wojskowe.

W latach 2010-2012 na polecenie Prezydenta RP został przeprowadzony kompleksowy Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem ponad 200 ekspertów. 24 maja 2013 r. zaprezentowana została Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, przygotowana w ramach Przeglądu. Skupia się ona na: 1. Diagnozie stanu polskiego bezpieczeństwa, 2. Prognozie rozwoju środowiska bezpieczeństwa Polski, 3. Wytyczeniu kierunków działań oraz nakreśleniu zakresu przygotowań systemu bezpieczeństwa narodowego.

Prezydent z uwagą śledzi także rozwój tendencji niepokojących z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego, dlatego przemawiając podczas wrześniowych obrad Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych sygnalizował potrzebę wzmocnienia skuteczności Rady Bezpieczeństwa ONZ, by nie pozwolić na erozję instrumentów ochrony praw człowieka stworzonych przez Narody Zjednoczone.