Pierwsza Dama Anna Komorowska

Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP podczas oficjalnych wizyt zagranicznych oraz przyjmowała małżonki prezydentów innych państw, przyjeżdżających do Polski. W ramach programów odrębnych Pani Prezydentowa promowała polską kulturę i sztukę. Uczestniczyła w otwarciu Pawilonu Polskiego oraz inauguracji wernisażu wystawy „Everything Was Forever, Until It Was No More” w ramach 55. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji. Odbyła oficjalne spotkania z  Jej Wysokością Księżną Ameerah Al-Taweel oraz małżonką premiera Japonii Panią Akie Abe.

Pani Prezydentowa angażowała się także w pomoc rodzinom wielodzietnym, biorąc czynny udział m.in. w prezydenckim projekcie „Dobry Klimat dla Rodziny” czy wspierając Szlachetną Paczkę oraz odwiedzając uczestników letniego wypoczynku dla rodzin wielodzietnych i zastępczych w Imiołkach i Skrzetuszewie.

Anna Komorowska popularyzuje czytelnictwo w Polsce. W tym roku Pierwsza Dama włączyła się m.in. w kampanię społeczną „Niektórzy lubią poezję”, uczestniczyła w konferencji „Co zrobić, żeby dzieci czytały”, czy wreszcie promowała czytanie klasyków polskiej literatury w ramach „Narodowego czytania”.

Pani Prezydentowa wspiera także artystów, m.in. organizując koncerty w Belwederze, podczas których występowali, obok uznanych artystów, także młodzi i zdolni adepci sztuki. Jeden z wieczorów poświęcony był twórczości Wisławy Szymborskiej. Pierwsza Dama uczestniczyła również  z Panią Danielą Schadt w  V edycji Festiwalu Karuzela Cooltury w Świnoujściu.

Pierwsza Dama Anna Komorowska od początku prezydentury Bronisława Komorowskiego wspiera także inicjatywę Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Za swoją działalność na rzecz osób starszych została w tym roku uhonorowana tytułem Wielkiej Osobowości Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Anna Komorowska wielokrotnie spotykała się z dziećmi i młodzieżą, m.in. w ramach projektu: Największy Obraz Świata, w którym brali udział przedstawiciele i pomysłodawcy projektu z organizacji Earth Identity Projects.

Pani Prezydentowa jako orędowniczka tradycyjnej kuchni polskiej wzięła udział w promocji albumu „Wykwintna kuchnia polska”, która odbywała się m.in. podczas IV Targów Książki w Warszawie.

W 2013 r. Pani Prezydentowa Anna Komorowska objęła patronatem 115 wydarzeń związanych z aktywnością osób niepełnosprawnych, działalnością na rzecz chorych dzieci, aktywnością kobiet, wspieraniem czytelnictwa i rozwojem bibliotek, inicjatywami charytatywnymi, profilaktyką zdrowotną, kulturą i sztuką polską, młodymi stypendystami, rodzinami wielodzietnymi i zastępczymi, seniorami oraz inicjatywami patriotycznymi.