Rodzina

Rodzina jest jednym z priorytetów strategicznych prezydentury Bronisława Komorowskiego. Prezydent zaprezentował w maju 2013 r. całościowy Program Polityki Rodzinnej Prezydenta RP „Dobry Klimat dla Rodziny” opracowany przez zespół ekspertów powołany przez KPRP. Powinien on stanowić fundament do wdrażania szerokiej i spójnej palety rozwiązań.

Celem programu jest odnowa demograficzna, której osiągniecie będzie możliwe dzięki likwidacji barier dzietności. Polityka rodzinna traktowana jest w tym programie jako inwestycja w potencjał rozwojowy społeczeństwa polskiego. Jej stabilność budowana jest poprzez akceptację społeczną i polityczną, uwzględnia kontekst kulturowy Polski i różnice wynikające z regionalnych i lokalnych uwarunkowań.

Spośród 44 rekomendacji zawartych w programie „Dobry Klimat dla Rodziny” warto wymienić m.in.: 1. Ustanowienie kwoty wolnej od podatku uzależnionej od liczby dzieci w rodzinie i zastąpienie nią obecnych ulg prorodzinnych; 2. Upowszechnienie kart dużych rodzin w samorządach i wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin; 3. Wzmocnienie samodzielności mieszkaniowej młodych rodzin; 4. Przyjazną rodzicom organizację czasu pracy; 5.Wprowadzenie elastycznego systemu urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem; 6. Zwiększenie dostępności do przyjaznych miejsc edukacji i opieki dla dzieci do 12 roku życia; 7. Dobre rodzicielstwo.

Program „Dobry Klimat dla Rodziny” był tematem spotkania Prezydenta z przedstawicielami organizacji zrzeszających pracodawców, ponieważ to właśnie pracodawcy mogą wesprzeć realizację polityki rodzinnej. Rozmowy z pracodawcami dotyczyły m.in. organizacji czasu  pracy oraz problemu niewielkiej popularności żłobków czy przedszkoli zakładanych przy firmach. Bronisław Komorowski zawracał uwagę, że odnowa demograficzna to jedno ze strategicznych wyzwań Polski, a usuwanie barier w łączeniu ról zawodowych i rodzinnych leży również w interesie polskich przedsiębiorców. Pracodawcy włączyli się we wspólne działania, których celem jest upowszechnianie rozwiązań ułatwiających godzenie ról rodzinnych i zawodowych.

Program Polityki Rodzinnej adresowany jest do różnych instytucji, w tym do samorządów wszystkich szczebli. Dla jego realizacji olbrzymim wsparciem mogą być dobrze zaprogramowane i wdrożone programy finansowane z funduszy unijnych, w szczególności programy regionalne. Aby uczulić samorządy województw odpowiedzialne za te programy na kwestie rodziny, Prezydent wziął udział we wrześniowym Konwencie Marszałków w Toruniu. Marszałkowie przekazali Prezydentowi stanowisko poparcia, w którym uznali za konieczne wprowadzenie rozwiązań sprzyjających rodzinie i rodzicielstwu. Kancelaria prowadziła z samorządami wojewódzkimi współpracę służącą lepszemu wykorzystaniu funduszy europejskich z nowej perspektywy finansowej na rzecz rodzin.

Kierując się chęcią docenienia i upowszechnienia inicjatyw dających trwałe wsparcie rodzinom i pomagających rozwiązywać ich problemy, Para Prezydencka ogłosiła w 2012 r. konkurs „Dobry Klimat dla Rodziny”, do którego przystąpiło ok. 200 samorządów z całej Polski. W maju 2013 r. rozstrzygnięto jego I edycję. Laureatami zostały: miasto Siedlce (kategoria otwarta, projekt „Miasto przyjazne rodzinie”), gmina Mrozy (kategoria „Wsparcie dla rodzin w opiece i edukacji najmłodszych dzieci”, projekt „Dobrze jest być dzieckiem w mojej gminie”) oraz gmina Dzierżoniów (kategoria „Inicjatywy międzypokoleniowe” , projekt „Międzypokoleniowe mosty”). W grudniu br. zakończył się etap zgłaszania kandydatów do kolejnej odsłony konkursu.

Kancelaria Prezydenta wsparła również starania tzw. „Matek I kwartału” dotyczące objęcia dłuższymi urlopami rodzicielskimi wszystkich matek dzieci urodzonych w 2013 r. Ostatecznie rząd spełnił ich postulaty, dzięki czemu zarówno matki, jak i ojcowie wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r., mogą korzystać z bardziej korzystnych urlopów rodzicielskich.

W ramach działań w obszarze polityki rodzinnej Bronisław Komorowski angażuje się także we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w tworzenie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, której inauguracja będzie miała miejsce w 2014 r. Zachęca również władze samorządowe różnych szczebli do wprowadzenia kart regionalnych i lokalnych, dzięki którym rodziny wielodzietne mają prawo do ulg, zniżek i zwolnień z opłat za korzystanie z wybranych usług i przy zakupie towarów u sprzedawców, którzy włączyli się w program.