Dialog i otwartość

Dialog i otwartość wyznaczają sposób działania Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Taki sposób sprawowania urzędu sprawia, że Prezydentowi ufa niemal 80% proc. Polaków, a jego działalność dobrze ocenia ok. ¾ ankietowanych.

Prowadząc dialog z Polakami, Prezydent Bronisław Komorowski w 2014 r. w ramach wizyt krajowych odwiedził blisko 80 miejscowości m.in.: Białystok, Bydgoszcz, Częstochowę, Kraków, Łódź, Orzysz, Poznań, Rzeszów, Tyniec i wiele innych.

Bronisław Komorowski zachęca też Polaków do nowatorskich działań na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania dla innych społeczności. W tym celu ustanowił w 2012 r. Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP. W maju 2014 r. podczas uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego już po raz drugi wręczono to wyróżnienie, a laureatami zostali: Gmina Płużnica, Powiat Nyski oraz Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Kreatywni”. W tegorocznej edycji Nagrody Obywatelskiej zgłoszono 197 inicjatyw: 60 w kategorii Wspólnota Obywatelska, 32 w kategorii Partnerstwo Samorządów i 105 w kategorii Obywatelska Inicjatywa Lokalna.

30 lipca 2014 r. na spotkaniu z przedstawicielami ogólnopolskich organizacji samorządowych Bronisław Komorowski zapowiedział, że rok 2015 będzie rokiem 25-lecia samorządności. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Województw RP (które wchodzą w skład komitetu obchodów 25-lecia samorządności w 2015 r.).

Bronisław Komorowski stara się łagodzić podziały polaryzujące polską klasę polityczną po katastrofie w Smoleńsku, dlatego pozytywnie odniósł się do inicjatywy budowy pomnika ofiar tej tragedii. Pomysł jego budowy przedstawiły na początku października tego roku w specjalnym liście rodziny ofiar katastrofy. Prezydent podkreślił, iż pomnik ma sens wtedy, kiedy łączy, a nie dzieli.

Otwartość oraz budowanie dobrych relacji widoczne są także w aktywności międzynarodowej. Szczególną okazją do ich utrwalania były uroczystości związane z obchodami 25-lecia Wolności. 4 czerwca 2014 r. Warszawa stała się „stolicą wolnego świata”. Zasługi Polaków w obaleniu pojałtańskiego porządku i decydującą rolę w przemianach w Europie po 1989 r. podkreślał m.in. w swoim przemówieniu na pl. Zamkowym Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama.

Polska od samego początku jest zaangażowana w sprawę ukraińską, wspierając dążenia Ukraińców do integracji z Zachodem. Bronisław Komorowski od początku prezydentury utrzymuje intensywne kontakty zarówno z przedstawicielami ukraińskich władz, opozycją, organizacjami społecznymi jak i kościołami, zachęcając ukraińskich partnerów do przeprowadzenia reform zbliżających ich kraj do UE. Prezydent wielokrotnie podnosił kwestię ukraińską na forum międzynarodowym, m.in. w czasie spotkań z państwami regionu, podczas szczytu NATO czy w wystąpieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Ponadto z inicjatywy Bronisława Komorowskiego na Ukrainę został wysłany zespół ekspertów, który od wiosny 2014 r. pod kierownictwem Marcina Święcickiego wspiera naszych sąsiadów w przygotowaniu reformy samorządowej. Ważnym elementem dwustronnych relacji była także wizyta Prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki w Warszawie w grudniu 2014 r., podczas której Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę zezwalającą na ratyfikację umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a Unią Europejską.

W ramach obchodów 75. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej Bronisław Komorowski wziął udział w uroczystościach na Westerplatte. 10 dni później Bronisław Komorowski, jako pierwszy polski prezydent, wygłosił przemówienie w Bundestagu zwracając uwagę, że

W październiku, wspólnie z Prezydentem Izraela Reuwenem Riwlinem, Bronisław Komorowski wziął udział w uroczystym otwarciu Muzeum Historii Żydów Polskich. Podkreślił, że ma ono szansę przywrócić pamięć o żydowskim życiu w Polsce, obok pamięci o śmierci i cierpieniu oraz będzie stanowiło dodatkowy impuls na rzecz dobrej przyszłości w stosunkach i polsko-żydowskich, i polsko-izraelskich.

Prezydent Komorowski w 2014 r. złożył łącznie 22 wizyty zagraniczne w: Czechach (trzykrotnie), Estonii (szczyt Prezydentów Państw Bałtyckich), Francji, Holandii, Mołdawii, Niemczech (trzykrotnie), Portugalii (Grupa Arraiolos), Słowacji (dwukrotnie), Turcji, Ukrainie, USA (69. sesja ZO ONZ w Nowym Jorku), Watykanie, na Węgrzech (dwukrotnie), w Wielkiej Brytanii (szczyt NATO), we Włoszech (dwukrotnie).