Konkurencyjność polskiej gospodarki

Konkurencyjność polskiej gospodarki to warunek niezbędny dla długofalowego wzrostu i bezpieczeństwa państwa. Ważnym elementem wzmacniania konkurencyjności i innowacyjności są zmiany legislacyjne. W grudniu 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski przedłożył projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, który został opracowany w ramach Forum Debaty Publicznej. Nowelizacja wprowadza zasadę in dubio pro tributario, według której wszelkie wątpliwości odnoszące się do przepisów podatkowych powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika. Istotne zmiany zostały również wprowadzone w zakresie przedawnienia zobowiązania podatkowego. W przedłożonym Sejmowi projekcie ograniczono też rygor natychmiastowej wykonalności decyzji, jeśli do przedawnienia zobowiązania podatkowego zostało mniej niż 3 miesiące.

Diagnozowaniu potrzeb polskiej gospodarki służą spotkania i debaty organizowane w Kancelarii Prezydenta. Ważnym wydarzeniem w tym obszarze była marcowa konferencja, podczas której Sekretarz Generalny OECD Jose Angel Gurria przedstawił raport o konkurencyjności polskiej gospodarki „OECD Economic Survey of Poland 2014” oraz debata z 9 grudnia 2014 r. pt. „Polska – jak zapewnić kolejne dekady wzrostu?”, zorganizowana w ramach Forum Debaty Publicznej.

Prezydent także mobilizował do reform podczas krakowskiej konferencji „Polityka przemysłowa Unii Europejskiej - gospodarczy Trójkąt Weimarski", podkreślając, że Europa powinna dążyć do reindustrializacji.

Wzmacnianiu konkurencyjności polskiej gospodarki służą także organizowane w czasie wizyt zagranicznych Prezydenta RP lub podczas wizyt głów obcych państw w Polsce, fora i seminaria gospodarcze. Na szczególną uwagę zasługuje Polsko-Tureckie Forum Gospodarcze, które odbyło się w marcu 2014 r. podczas wizyty Prezydenta Bronisława Komorowskiego w Stambule. W przedsięwzięciu organizowanym w ramach obchodów 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy obydwoma państwami uczestniczyli przedstawiciele ponad 40 polskich firm oraz blisko 120 tureckich przedsiębiorstw, którzy mieli okazję do nawiązania kontaktów oraz przeprowadzenia dwustronnych rozmów handlowych.

Bronisław Komorowski docenia wysiłek polskich przedsiębiorców, dlatego na początku kadencji podjął decyzję o przywróceniu Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. XII edycja Nagrody była wyjątkowa ze względu na przypadającą w 2014 r. 25. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. Z tej okazji Prezydent Komorowski zdecydował o ustanowieniu nowej kategorii, w której przyznawane jest wyróżnienie –„Trwały Sukces”. W czerwcu 2014 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich podczas uroczystej Gali nagrodę w tej kategorii otrzymała firma Selena FM S.A. W pozostałych kategoriach wyróżnione zostały: Medicalgorithmics S.A. („Innowacyjność”), Grupa Polskie Składy Budowlane S.A. („Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”), Delphia Yachts Kot („Obecność na Rynku Globalnym”) oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. („Zielona Gospodarka”). W XII edycji Nagrody wpłynęło 121 wniosków, najwięcej w kategorii Innowacyjność. Ponadto w dniu wizyty na Targach Poznańskich Prezydent RP otworzył II Powszechną Wystawę Krajową, przygotowaną specjalnie z okazji 25-lecia Wolności, która prezentowała dokonania III Rzeczypospolitej w 4 sferach: Gospodarka, Samorząd, Kultura, Obywatel.