Nowoczesny patriotyzm

Prezydent Bronisław Komorowski z myślą o Drugim Pokoleniu Wolności zainaugurował z początkiem 2014 r. obchody Roku Wolności, na który przypadły istotne jubileusze: 10-lecie Polski w Unii Europejskiej, 15. rocznica przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz 25-lecie pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów.

Punktem kulminacyjnym przeszło 400 wydarzeń krajowych i 200 międzynarodowych były uroczystości z okazji 25. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. Do Warszawy przyjechało ponad 30 zagranicznych delegacji oraz wielu światowych przywódców, w tym Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, Prezydent Francji Francois Hollande oraz Prezydent Niemiec Joachim Gauck. W ramach obchodów wręczono Nagrodę Solidarności, którą otrzymał lider Tatarów Krymskich Mustafa Dżemilew, nadano nazwę „Autostrada Wolności” Autostradzie A2. Posadzono w całej Polsce około 700 Dębów Wolności, w ramach akcji realizowanej wspólnie z Lasami Państwowymi oraz z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto zespół jazzowy „Włodek Pawlik Trio” wraz Warszawską Orkiestrą Symfoniczną „Sinfonia Varsovia” oraz Polskim Chórem Kameralnym „Schola Cantorum Gedanensis”, zaprezentował premierowe wykonanie suity symfoniczno-jazzowej „Wolność” – skomponowanej przez tegorocznego laureata Grammy Award – Włodka Pawlika. Odsłonięto również zainicjowany prze Prezydenta RP pomnik – Memoriał Wolnego Słowa zlokalizowany przy dawnej siedzibie komunistycznej cenzury. Jednym z najważniejszych elementów obchodów było wystąpienie Prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym. Bronisław Komorowski wymienił w nim pięć priorytetów, które są kluczowe, by otworzyć szanse na sukces dla Drugiego Pokolenia Polskiej Wolności. Są nimi: bezpieczeństwo, pogłębianie wolności gospodarczej jako droga do zwiększenia konkurencyjności Polski, polityka rodzinna, dobre państwo i prawo, oraz nowoczesny patriotyzm.

12 września z udziałem Prezydenta odbyły się również uroczystości upamiętniające 25. rocznicę utworzenia rządu Premiera Tadeusza Mazowieckiego.

Kształtowanie postaw nowoczesnego patriotyzmu opiera się także na radosnym obchodzeniu świąt narodowych, takich jak Święto Narodowe Trzeciego Maja, Święto Wojska Polskiego czy Narodowe Święto Niepodległości, które poprzedziło przygotowanie wraz z Parą Prezydencką, aktorami, sportowcami i dziećmi kokard narodowych. 11 listopada, już po raz trzeci, ulicami Warszawy przeszedł Marsz „Razem dla Niepodległej”, w czasie którego oddawano hołd wybitnym Polakom. Prezydent wsparł też idee budowy pomników Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego, które usytuowane zostaną na trasie Marszu. Podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości Prezydent Bronisław Komorowski przedstawił wzór na trwałą niepodległość Polski. Jego elementami są: rodzina, konkurencyjność gospodarcza, bezpieczeństwo militarne Polski oraz zdolność wzmacniania związków z integrującym się światem Zachodu.

W ramach obchodów 70. rocznicy Powstania Warszawskiego, między innymi dzięki wysiłkom Prezydenta mógł zakończyć się I etap renowacji Cmentarza Powstańców Warszawy na Woli.

Nowoczesny patriotyzm to także dbałość o otoczenie, w którym żyjemy. Prezydent Bronisław Komorowski przedłożył projekt ustawy mającej zapobiec dewastacji krajobrazu Polski. Równie istotną zmianą w przepisach jest zaproponowana przez Prezydenta w 2013 r. i podpisana w maju 2014 r. nowelizacja Prawa wodnego. Ma ona ułatwić budowę dróg rowerowych, wytyczanie szlaków turystycznych wzdłuż rzek oraz umożliwić jazdę rowerem po wałach przeciwpowodziowych.

Wspierając rozwój społeczeństwa obywatelskiego, Bronisław Komorowski podpisał 1 kwietnia 2014 r. ustawę o zbiórkach publicznych, będącą owocem współpracy organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Nowe przepisy znacznie ułatwią proces organizowania zbiórek na cele charytatywne, społeczne, naukowe czy kulturalne. Równie istotna jest prezydencka nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach skierowana przez Prezydenta do Sejmu w grudniu 2014 r., która skróci proces powoływania stowarzyszeń i wzmocni ich możliwości działania.

We wrześniu 2014 r. zainaugurowano trzecią edycję zainicjowanej przez Bronisława Komorowskiego akcji „Narodowe Czytanie”. W kilkuset miejscowościach w całym kraju i za granicą wspólnie czytano „Trylogię” Henryka Sienkiewicza.

W tym roku ruszyła też I edycja Nagrody za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży ustanowionej przez Parę Prezydencką.