Druga połowa kadencji

Prezydent Bronisław Komorowski stoi ponad bieżącymi podziałami, nie jest stroną w codziennych starciach partyjnych, reprezentuje wszystkich obywateli. Mocny mandat społeczny pochodzący z bezpośrednich wyborów oraz dystans do partyjnych sporów daje mu możliwość długofalowego spojrzenia na sprawy Polski i wskazywania na strategiczne wyzwania. Zadaniem Prezydenta jest ocena strategii przyjętych przez rząd i instytucje państwowe oraz tych proponowanych przez think tanki. Dziś Polska potrzebuje racjonalnej diagnozy i konkretnych planów działania – konstruowanych jednak z rozeznaniem szans na ich powodzenie.

Prezydent współpracuje z rządem we wszystkich najważniejszych kwestiach dotyczących polityki zagranicznej i wewnętrznej. Jednak istnieje pięć obszarów, które będą miały szczególne znaczenie w drugiej połowie kadencji – to priorytety niezbędne dla wzmocnienia konkurencyjności Polski.

Są nimi:

  • konkurencyjność polskiej gospodarki na świecie:
    - reformy polskiej gospodarki i osiągnięcie gotowości do przyjęcia euro; 
    - promocja polskich przedsiębiorstw na świecie – otwarcie na nowe centra wzrostu;
  • nowoczesny system bezpieczeństwa;
  • długofalowa polityka rodzinna;
  • efektywny system stanowienia i egzekwowania prawa;
  • promowanie i inicjowanie postaw nowoczesnego patriotyzmu.