Modernizacja systemu bezpieczeństwa

Od kilkunastu lat Polska należy do najsilniejszego sojuszu obronnego na świecie – NATO. To istotny filar naszego bezpieczeństwa. Równie ważne są własne, krajowe zdolności obronne, które będziemy zwiększać w najbliższych latach. Konsekwentne wypełnianie tych zamierzeń to priorytet Prezydenta. Trzecim z filarów – czekającym na zbudowanie – jest natomiast wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE.

W 2013 r. zaplanowane jest wydanie Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego podsumowującej wyniki SPBN, która w precyzyjny sposób wskaże słabości naszego systemu bezpieczeństwa i sposoby ich wyeliminowania.

W kwestii ostatecznego zakończenia misji bojowej NATO w Afganistanie Prezydent będzie konsekwentnie dążył do realizacji strategii Sojuszu przyjętej w Lizbonie.

Środki, które polska armia dzięki temu zaoszczędzi będą mogły zostać przeznaczone na modernizację techniczną, w tym budowę tarczy antyrakietowej oraz unowocześnienie Marynarki Wojennej.

Jednym z koniecznych warunków do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa jest nieustanna modernizacja techniczna armii. Prezydent zamierza nadal stać na straży stabilnego finansowania tego procesu.

Kluczowym i priorytetowym projektem modernizacyjnym zainicjowanym przez Prezydenta jest tarcza antyrakietowa. Środki na budowę tarczy ma zagwarantować przyjęcie złożonej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji Sił Zbrojnych. Finalną reformę wojska dopełnią konieczne zmiany organizacyjne. Z inicjatywy Prezydenta w 2013 r. powstaną dwa projekty ustaw w tym zakresie: ustawa o systemie kierowania i dowodzenia oraz ustawa o szkolnictwie wojskowym. Istotne jest uzupełnienie wysiłków na rzecz obrony kraju o system szkolenia rezerw osobowych na potrzeby mobilizacji.