Prezydentura wspólnoty i dialogu

Polska potrzebuje dziś wyznaczenia długofalowych celów, wyraźnego kierunku, w którym powinna podążać. Rolą Prezydenta Polski jest określanie tego kierunku – w dialogu z Polakami, w rozmowie o najważniejszych sprawach prowadzonej w duchu wspólnoty celów.

Rolą Prezydenta jest nazywanie najważniejszych problemów polskiego życia publicznego i tworzenie przestrzeni kompromisu politycznego, by je skutecznie rozwiązać. Transformację mamy za sobą. Teraz przyszedł czas utrwalania tego, co dobre i budowania wspólnej przyszłości. Kompromis nie musi polegać na rezygnacji ze swoich poglądów, ale na podjęciu wspólnej odpowiedzialności za Polskę i zapewnieniu jej stabilności. Niespotykany w historii naszego kraju okres pokoju i bezpieczeństwa, którego doświadczamy od ponad dwudziestu lat bywa dla nas trudnym wyzwaniem. Prezydent ma szczególną rolę – może przypominać Polakom o ich dokonaniach. Mamy powody do dumy. W ostatnich dwóch dekadach osiągnęliśmy ogromny sukces – tylko od nas zależy, czy będziemy potrafili równie dobrze wykorzystać kolejne lata.

Prezydent Bronisław Komorowski widzi swoją rolę, jako reprezentanta wszystkich Polaków, stojącego ponad bieżącymi podziałami i sporami politycznymi. Poszukuje tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Nie oznacza to, że chce łączyć na siłę. To, że różnimy się w poglądach, opiniach, zwyczajach jest nie tylko faktem, ale także wielką wartością. Różnice – także różnice polityczne – nie mogą być powodem do wzajemnej nienawiści. Dlatego fundamentalną metodą prezydentury jest dialog i otwartość.

Taki szczególny sposób sprawowania urzędu sprawia, że Bronisławowi Komorowskiemu ufa ponad 2/3 Polaków. Co znamienne, zgodnie z badaniem CBOS z grudnia 2012 r., osoby darzące Prezydenta zaufaniem przeważają zarówno wśród zwolenników lewicy (78%), jak i prawicy (70%). Ankietowani dobrze oceniający działalność głowy państwa (70% – CBOS: 01.2013r.) stanowią zdecydowaną większość wśród potencjalnych wyborców SLD (85%), Ruchu Palikota (80%), Platformy Obywatelskiej (95%) i PSL (84%). Są też bardzo liczni nawet wśród osób deklarujących chęć głosowania na PiS (42%). Co ciekawe, Bronisławowi Komorowskiemu ufa większość słuchaczy Radia Maryja (wg. badań CBOS jest to 66% słuchaczy toruńskiej rozgłośni).

Dążenie do wspierania wspólnoty i dialogu towarzyszyło Bronisławowi Komorowskiemu już w pierwszych chwilach po przejęciu odpowiedzialności za najwyższy urząd w państwie, do czego doszło w tragicznych okolicznościach 10 kwietnia 2010 r. Po katastrofie smoleńskiej Bronisław Komorowski sprawnie przeprowadził Polskę przez jeden z najpoważniejszych kryzysów w państwie, zapewniając stabilizację i sprawne funkcjonowanie struktur administracji.

CEL PREZYDENTA: KONKURENCYJNA POLSKA

Celem działań Prezydenta Bronisława Komorowskiego jest wzmacnianie konkurencyjności Polski – czyli zdolności do skutecznego współzawodnictwa i współpracy z innymi krajami na wszystkich polach – od gospodarki po naukę i szkolnictwo, od prawa i bezpieczeństwa po jakość życia. Prezydent realizuje ten cel poprzez aktywność w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, wspieranie rozwoju Polski oraz promocję nowoczesnego patriotyzmu.

Konkurencyjność Polski nie polega na rywalizacji między Polakami lecz na wzmocnieniu możliwości skutecznego konkurowania Polski z innymi krajami.

Budowa konkurencyjności według Prezydenta powinna być oparta na wzajemnym mobilizowaniu się do wspólnego rozwoju. Tak rozumiana konkurencyjność wymaga również współpracy –– łacińskie concurro znaczy zbiegać się, spotykać na drodze. Konkurencyjność jest więc wspólnym dążeniem do tego samego celu. Nawet polskie słowo współzawodnictwo rozpoczyna to, co wspólne.

Konkurencyjna Polska to Polska obywatelska i gotowa do działania. To Polska śmiało patrząca w przyszłość, ale też dostrzegająca rzeczywiste, dzisiejsze problemy. Konkurencyjna Polska bierze udział w wielkim, europejskim projekcie i staje się jednym z liderów Unii Europejskiej. To jednak nie jest tylko zasługą rządzących. To jest przede wszystkim zasługą wszystkich obywateli. Rolą Prezydenta jest podkreślać udział każdego – zarówno w ciężkiej pracy, jak i we wspólnych korzyściach wynikających z pozycji Polski w świecie.

Konkurencyjna Polska to Polska, która poszukuje siły i inspiracji także w przeszłości i tradycji – skutecznie je wykorzystując na rzecz współczesności i na rzecz przyszłych pokoleń.

Prezydent Bronisław Komorowski wspiera budowę konkurencyjności Polski inicjując kluczowe reformy m.in.:

- zmianę Konstytucji otwierającą możliwość przyjęcia euro, która jednak, mimo ponadpartyjnego konsensusu w komisji, nie została przyjęta ze względu na koniec kadencji Sejmu;

- zmiany wieku emerytalnego wychodzące naprzeciw problemom wynikającym z kryzysu demograficznego, które dzięki zaangażowaniu Prezydenta uzyskały także poparcie części opozycji;

- kompleksowe reformy Sił Zbrojnych RP obejmujące konsolidację systemu dowodzenia, konsolidację szkolnictwa wojskowego, konsolidację dyslokacyjną oraz kontynuację modernizacji technicznej, które również stopniowo stają się przedmiotem ponadpartyjnego porozumienia.