Statystyki

Prezydent Bronisław Komorowski od 10.04.2010 do 31.12.2012 r.:

 • podpisał 548 ustaw
 • wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z 5wnioskami oraz odmówił podpisania 2ustaw
 • wystąpił z 11 inicjatywami ustawodawczymi
 • ratyfikował 72 umowy międzynarodowe
 • zwołał 19 posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego
 • złożył 56 wizyt zagranicznych
 • przyjął 74 osobistości – głowy państw i szefów rządów – z innych krajów
 • nadał m.in. 27 Orderów Orła Białego, 30 Krzyży Wielkich Orderu Odrodzenia Polski, 82 Krzyże Komandorskie z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
 • mianował 99 oficerów na stopnie generalskie
 • nadał 1792 osobom tytuł naukowy profesora
 • wręczył 977 osobom nominacje na stanowisko sędziego
 • brał udział w 51spotkaniach Forum Debaty Publicznej
 • był inicjatorem 13 debat nowego pokolenia w ramach cyklu „Idee Nowego Wieku”
 • ułaskawił 192 osoby skazane
 • nadał obywatelstwo polskie 6039 cudzoziemcom
 • przyznał 8 firmom Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP