Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

Od pierwszych tygodni swego urzędowania prezydent Bronisław Komorowski bardzo aktywnie uczestniczył w kształtowaniu polskiej polityki zagranicznej, współpracując w tym zakresie z rządem. Międzynarodowa aktywność prezydenta koncentrowała się na trzech głównych obszarach: wzmacnianiu relacji dobrosąsiedzkich, zwiększeniu bezpieczeństwa Polski oraz ugruntowaniu pozycji Polski w Europie.