Wzrost gospodarczy i polityka rodzinna

Unowocześnianie i zwiększanie konkurencyjności Polski to jedno z głównych zadań naszego kraju. Nie sposób dokonać tego bez stabilnego współdziałania najważniejszych instytucji państwa. Wygłaszając w listopadzie 2011 r. orędzia, na inauguracyjnych posiedzeniach Sejmu i Senatu, Prezydent Bronisław Komorowski zachęcał rząd do odważnego i rozważnego wprowadzania reform, zwracając uwagę nowo zaprzysiężonych parlamentarzystów na wielkie wyzwania stojące przed Polską.