Zaprzysiężenie przed Zgromadzeniem Narodowym

Rota przysięgi prezydenckiej, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej