Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nadaje tytuły profesorskie pracownikom nauki i sztuki oraz nauczycielom akademickim. Decyzję o nadaniu tytułu profesora Prezydent RP podejmuje w formie postanowienia, wcześniej kontrasygnowanego przez Prezesa Rady Ministrów. Indywidualne akty nadające przedmiotowy tytuł, profesorowie odbierają z rąk Prezydenta.                   

           

dziedzina nauki lub sztuki

Liczba

nadanych

tytułów

profesora

(od VIII 2010 r.)

Liczba

nadanych

tytułów

profesora

Liczba

nadanych

tytułów

profesora

Liczba

nadanych

tytułów

profesora

Liczba

nadanych

tytułów

profesora

Liczba

nadanych

tytułów

profesora

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

 nauki:

 nauki biologiczne

25

25

24

16

68

10

 nauki chemiczne

22

22

25

22

42

9

 nauki ekonomiczne

16

21

27

39

55

44

 nauki farmaceutyczne

10

22

14

8

19

4

 nauki fizyczne

28

37

46

36

39

43

 nauki humanistyczne

60

81

135

130

122

118

 nauki leśne

3

5

2

1

5

1

 nauki matematyczne

12

20

19

14

18

10

 nauki medyczne

65

94

125

101

174

54

 nauki o kulturze fizycznej

4

6

1

3

5

6

 nauki o zdrowiu

-

-

-

2

4

-

 nauki o Ziemi

8

20

17

12

17

13

 nauki prawne

7

11

13

24

37

39

 nauki rolnicze

28

53

56

42

80

11

 nauki społeczne

-

-

4

24

54

54

 nauki techniczne

71

102

124

101

109

134

 nauki teologiczne

5

12

9

10

14

15

 nauki weterynaryjne 

5

6

3

2

6

-

 nauki wojskowe

2

-

-

-

-

-

371

537

644

587

868

565

 sztuki:

 

 

 

 

 

 

 sztuki filmowe

4

4

1

1

-

-

 sztuki muzyczne

11

30

43

26

53

8

 sztuki plastyczne

19

28

44

25

51

25

 sztuki teatralne

1

2

5

2

8

5

35

64

93

54

112

38

 Razem:

406

601

737

641

980

603

Od początku kadencji Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Pałacu Prezydenckim odbyło się 72 uroczystości wręczenia aktów nadania tytułów profesorskich.

Rok 2010:

1.      27 września

2.      18 listopada

3.      22 listopada

4.      23 listopada

Rok 2011:

5.      21 stycznia

6.      25 stycznia

7.      24 lutego

8.      1 kwietnia

9.      16 maja

10.    29 czerwca

11.    19 września

12.    5 października

13.    24 października

14.    5 grudnia

Rok 2012:

15.    16 stycznia

16.    23 stycznia

17.    15 lutego

18.    22 lutego

19.    26 kwietnia

20.    31 maja

21.    29 czerwca                                         

22.    3 października                   

23.    9 października                   

24.    16 października                 

25.    24 października 

26.    30 listopada

27.    7 grudnia

Rok 2013:

28.    23 stycznia

29.    14 lutego

30.    14 marca

31.    8 kwietnia

32.    22 kwietnia

33.    6 maja

34.    17 czerwca

35.    26 czerwca

36.    11 października

37.    30 października

38.    8 listopada

39.    22 listopada

Rok 2014:

40.    28 stycznia

41.    29 stycznia

42.    5 lutego

43.    28 lutego

44.    14 marca

45.    26 marca

46.    1 kwietnia

47.    10 kwietnia

48.    10 kwietnia

49.    11 kwietnia

50.    21 maja

51.    25 czerwca

52.    30 czerwca

53.    6 października

54.    8 października

55.    23 października

56.    6 listopada

57.    10 listopada

58.    13 listopada

Rok 2015:

59.    21 stycznia

60.    21 stycznia

61.    28 stycznia

62.    18 lutego

63.    18 marca

64.    23 kwietnia

65.     9 czerwca

66.     17 czerwca

67.     18 czerwca

68.     23 czerwca

69.    24 czerwca

70.    25 czerwca

71.     31 lipca

72.     3 sierpnia