Historia mówiona, czyli relacje świadków wydarzeń

Lublin 2013

MANIFEST HISTORII MÓWIONEJ

  1. Historia każdego człowieka jest ważna.
  2. Masz prawo zostawić swoją opowieść następnym pokoleniom.
  3. Twoja historia stanowi nierozerwalną część historii miejscowości, w której żyjesz. To osobiste losy ludzi tworzą najbardziej żywą i emocjonalną historię każdego miejsca.
  4. Miejsce, w którym żyjesz (miasto, miasteczko, wieś), powinno być odpowiedzialne za ocalenie i zachowanie Twojej opowieści.
  5. Wszystkie zarejestrowane opowieści powinny być dostępne, tak aby można ich było wysłuchać w miejscu, w którym są przechowywane, oraz przez Internet.
  6. Najbardziej naturalnym opiekunem programu Historii Mówionej powinna być Szkoła.

Tomasz Pietrasiewicz, Ośrodek „Brama Grodzka teatr NN”

Uczestnicząc w programie Historii Mówionej ocalasz więc unikalne świadectwa. Jeśli nie będziemy zbierać i zachowywać wspomnień, to pewnego dnia znikną one na zawsze. Niezwykłe biografie zwyczajnych ludzi czekają na swoich odkrywców. Czekają na tych, którzy pozwolą im zmienić się w opowieści, pomogą ich „właścicielom” uwolnić i uwiecznić historie zapisane w pamięci.

Do bycia takim odkrywcą chcemy Cię zachęcić. Spróbuj stać się kronikarzem historii członków Twojej rodziny, mieszkańców ulicy, wsi, miasta, uważnie słuchając i rejestrując historię życia „Twoich” bohaterów. Zbieranie relacji ustnych może być wspaniałą przygodą – prawdziwą podróżą w przeszłość z nieprzeciętnym przewodnikiem – świadkiem historii.

Garść praktycznych wskazówek znajdziesz w następujących materiałach:

  1. „Historia mówiona – elementarz” wydany przez Narodowe Centrum Kultury: http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/doccontent?id=20668&dirids=1
  2. „Krok po kroku – przewodnik po historii mówionej” przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej http://tnn.pl/tekst.php?idt=1665&f_2t_artykul_trescPage=1
  3. „Warsztat z historii mówionej – szkolenie dla nauczycieli” opracowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/warsztat_z_historii_mowionej_-_szkolenie_dla_nauczycieli_-_paczki_solidarnosci.pdf