Historyczna gra uliczna

Przygotowania

 • Opracowanie scenariusza gry, trasy, zadań, ustalenie punktów, w których uczestnicy będą rozwiązywali zadania. Uwaga - trasa gry, trudność i rodzaj zadań muszą być dostosowane do wieku i możliwości uczestników.
 • Przygotowanie co najmniej 2 kilkuosobowych grup, które będą rywalizowały pokonując trasę i rozwiązując zadania. Uczestnicy powinni być przygotowani do gry: można im np. wręczyć przygotowaną wcześniej podstawowe informacje o wydarzeniach roku 1989, na podstawie tych wiadomości grający będą rozwiązywali zadania na trasie.
 • Przygotowanie materiałów do gry: map, kart z zadaniami, opisami punktów.
 • Przygotowanie punktów, gdzie zadania będą wykonywane oraz „mety" gry

Plan gry

Plan gry zawiera opis trasy, po której powinni się poruszać uczestnicy. W naszej grze jest to trasa, na której znajdują się miejsca związane z historią „Solidarności", ważnych wydarzeń stanu wojennego, siedziby Komitetu Obywatelskiego, wyborów 1989 itd. Być może w mieście jest pomnik, tablica pamiątkowa przypominająca o tamtych latach i wydarzeniach? Takie obiekty także powinny „brać udział" w grze. Uczestnicy odnajdują takie punkty, z odnalezionych opisów uczą się historii i znaczenia miejsca, opisują je lub rysują czy fotografują. Do zabawy można zaangażować postaci z tamtego czasu (posła lub senatora wybranego w wyborach 1989, ówczesnego szefa „Solidarności", bohatera stanu wojennego, osobę ukrywająca się wtedy, księdza z parafii, która udzielała schronienia aktywistom związkowym, lub gdzie mieścił się Komitet Pomocy Internowanym). Taka osoba czeka na uczestników w określonym miejscu a zadaniem może być przeprowadzenie rozmowy, uzyskanie konkretnych informacji, wspólna fotografia. Osoby „historyczne" mogą też być odgrywane: zadaniem uczestników jest odgadnięcie, na podstawie zadawanych pytań lub opisu wydarzeń w których odgrywana postać brała udział, kto to jest. Wszystkie punkty, które mają odwiedzić uczestnicy są zaznaczone na prostej mapce dołączonej do planu (chyba, że trzeba te punkty dopiero odgadnąć na podstawie opisu). Najlepiej żeby każdy z punktów nawiązywał do wydarzeń sprzed 20 lat. Wtedy uczestnicy gry odkrywają na nowo swoją miejscowość. Scenariusz i mapkę można przygotować samemu, na komputerze i kopiować wydruki.

Zadania

Zadania wykonywane na trasie także powinny nawiązywać do wydarzeń sprzed 20 lat. Mogą to być także:

 • pytania dotyczące historii,
 • rozpoznanie znanych osób na zdjęciach,
 • rozpoznanie znanych miejsc,
 • przypisanie wydarzenia z historii do fotografii (co jest przedstawione na zdjęciu?)
 • polecenie uczestnikom przygotowania pytań, zagadek czy kalamburów dla innych drużyn,
 • przygotowanie plakatu wyborczego,
 • wymyślenie hasła na wybory roku 1989,
 • odszukanie na całej trasie ukrytych liter, które na koniec utworzą hasło,
 • przeprowadzenie sondy ulicznej o wydarzeniach roku 1989,
 • dyskusja o wypowiedzi znanej osoby, o Okrągłym Stole lub wolnych wyborach, (taki cytat trzeba oczywiście przygotować wcześniej). Uczestnicy powinni sformułować swoją opinię na temat ważnych wtedy sporów.
 • zadania mogą być zaszyfrowane w kalamburach.

Przygotowanie trasy

Punkty zadaniowe należy odpowiednio oznaczyć - może być również tak, że w ramach zadania trzeba będzie znaleźć ukryty punkt. Niektóre punkty powinny być obsługiwane przez przygotowane osoby, które będą zlecały wykonanie zadania, oceniały je i udzielały dalszych wskazówek. W miarę możliwości dobrze jest umożliwić w niektórych punktach poczęstunek.

Przebieg

Uczestnicy dzielą się na drużyny. Każda drużyna otrzymuje materiały i kartę do gry, na której opisane są punkty, które drużyna musi odwiedzić pokonując trasę. Opis trasy musi być różny dla różnych grup, tak, żeby docierały one do poszczególnych punktów w różnym czasie. Na koniec, po przejściu trasy przez wszystkich uczestników, porównuje się czas przejścia, ocenia wykonanie zadań. Wtedy też drużyny mogą przedstawić zadania przygotowane dla przeciwników a ci powinni je rozwiązać.

Promocja

Gra może być ciekawa dla lokalnych gazet, telewizji, stacji radiowych. Warto zaprosić dziennikarzy np. na metę gry.

Pozyskiwanie środków

 • Jeżeli uda się zaprosić do gry wiele szkół, świetlic, wielu uczestników (wtedy naszą grę miejską możemy nazwać manewrami) należy spróbować zainteresować nią władze gminy czy miasta. Można do wspólnej zabawy zaprosić radnych, burmistrza, prezydenta, marszałka, wojewodę. Może uda się zachęcić ich do ufundowania nagród?
 • Lokalni przedsiębiorcy także mogą ufundować nagrody czy niespodzianki dla uczestników (ale pamiętajmy chodzi o zabawę, a nie o nagrody)
 • Firmy gastronomiczne, cukiernie - mogą się włączyć w przygotowanie poczęstunku.