Zbieraj pamiątki – dokumenty przełomu 1989

Celem ogólnopolskiej akcji Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Senatu „Archiwa Przełomu 1989-1991” jest udostępnianie w Internecie kopii cyfrowych dokumentów i materiałów ikonograficznych z pierwszych lat transformacji ustrojowej, politycznej i gospodarczej. Instytucje i osoby prywatne mają poszukać w swoich „regałach i piwnicach” różnego rodzaju dokumentów, zdjęć, plakatów, zapisków, pamiątek i udostępnić zebrane materiały. W poszukiwanie pamiątek mogą włączyć się uczniowie i szkoły.

W ramach projektu historyczno-archiwistycznego uczniowie - we współpracy z lokalnymi działaczami z tamtych czasów, archiwami, izbami pamięci czy bibliotekami i muzeami itp. – gromadzą pamiątki z okresu 1989-91, przygotowują ich cyfrowe kopie oraz publikują we własnym, wirtualnym archiwum (strona szkoły, blog itp.).

Wśród pamiątek mogą znaleźć się akta, fotografie, nagrania audio, filmy, plakaty i inne eksponaty dokumentujące pierwsze lata transformacji ustrojowej, gospodarczej, społecznej i kulturowej, naukowej i każdej innej dziedziny życia. Uczniowie mogą też gromadzić relacje uczestników tamtych wydarzeń i świadków okresu przełomy 1989-91.

Na stronie www.ceo.org.pl/solidarna (materiały edukacyjne) znajdziecie scenariusze lekcji i scenariusz przedstawienia.

  • „Nie zapomnijcie tamtych dni…” – słowo o Sierpniu 1980 r. - scenariusz lekcji
  • Z niewydrukowanych stronnic bibuły - scenariusz przedstawienia
  • Rok 1989. Polityczne domino w Europie Środkowo-Wschodniej. Słowo o zmianach, które rozpoczęła ,,Solidarność”. - scenariusz lekcji
  • Dziedzictwo Tadeusza Mazowieckiego. Pamiętnik z sześciu słów - scenariusz lekcji.
  • Multimedialna wystawa online "Solidarność" i upadek Żelaznej Kurtyny Muzeum Historii Polski.
  • Scenariusz lekcji Na drodze do wolności - o wartości "Solidarności".

Najbardziej aktywne szkoły, grupy uczniowskie zaproszone zostaną na spotkanie z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim oraz otrzymają list gratulacyjny.

Najciekawsze dokumenty odnalezione przez uczniów zostaną zaprezentowane w Internecie.