Wydarzenia międzynarodowe

 • Konkurs literacki dla Polonii Całego Świata „Jeden Dzień. Polska jaką, pamiętam”, 1 marca – 1 maja
  Organizatorem konkursu jest Oficyna niezależnych autorów książek Favoryta z Australii. Konkurs literacki dla polonii „Jeden Dzień. Polska jaką pamiętam” ma stać się okazją do podsumowania historii Polski z lat 1945-1989. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 czerwca.
  Szczegóły na stronie: https://favoryta.com/
 • Pamięć Europy - III Zjazd europejskich instytucji muzealnych, badawczych i edukacyjnych, „Europa między wojną a pokojem 1914-2004”, Praga, 9-11 kwietnia
  Projekt cykliczny zainaugurowany w roku 2012. Konferencja instytucji o podobnym profilu z Europy Środkowo-Wschodniej, organizowana we współpracy z fundacją Europejska Sieć Pamięć i Solidarność i Federalną Fundacją ds. rozliczenia dyktatury SED. Konferencja służyć ma zacieśnieniu partnerstw oraz wypracowaniu wspólnych programów i praktyk edukacyjnych. Pierwszy Zjazd odbył się w Gdańsku, drugi w Berlinie, trzeci odbędzie się w Pradze. Tematem tegorocznej konferencji będą przełomowe dla historii Europy wydarzenia – wybuch I i II wojny światowej, obalenie komunizmu w Europie, rozszerzenie Unii Europejskiej.
 • Republika Czeska, Dom Polski im. Żwirki i Wigury, Cierlicko Kościelec, 4 czerwca
  Kongres Polaków w Republice Czeskiej organizuje obchody Święta Wolności. Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Gale rocznicowe w Kanadzie, czerwiec
  Ambasada RP w Kanadzie oraz Konsulat Generalny RP w Toronto z okazji Święta Wolności, a także przypadających w tym roku rocznic 15-lecia członkostwa w NATO oraz 10-lecia członkostwa w UE, organizują Polskie Gale Wolności (Polish Freedom Gala) w Ottawie (9 czerwca) w Kanadyjskim Muzeum Historii oraz w Toronto (23 czerwca) w Concert Hall Fairmont Royal York Hotel.
  Podczas Polskiej Gali Wolności w Ottawie będzie wyświetlony film w reż. A. Wajdy „Wałęsa. Człowiek z nadziei”, a podczas Gali Wolności w Toronto odbędzie się koncert fortepianowy młodego polsko-kanadyjskiego pianisty Jana Lisieckiego.
  Obu uroczystościom towarzyszyć będzie prezentacja wystawy przygotowanej przez Ośrodek Karta, poświęconej przemianom w Polsce i Europie 1989 roku „1989. Koniec systemu” oraz prezentacje przedstawiające sukces polskiej transformacji. W galach udział wezmą przedstawiciele władz Kanady, środowiska naukowe, artystyczne i biznesowe oraz liderzy Polonii.
  Projekt został objęty Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Kanada,Edmonton, spotkanie rocznicowe „Commemorate, Celebrate and Educate - Poland - 25 years of Freedom”,  31 maja
  31 maja 2014 w Domu Polskim w Edmonton (Kanada) odbędzie się spotkanie rocznicowe „Commemorate, Celebrate and Educate - Poland - 25 years of Freedom”. Impreza zorganizowana przez Kongres Polonii Kanadyjskiej ma na celu upamiętnienie ćwierćwiecza polskiej wolności. Przemówienie okolicznościowe wygłosi Marcin Bosacki - Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie. Wydarzenie odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Międzynarodowa konferencja "25 lat wolnych wyborów w Polsce i pokojowa rewolucja w NRD. Czego uczy nas historia na dziś i na przyszłość”, Lipsk, 6-8 kwietnia
  Międzynarodowa konferencja organizowana przez środowiska opozycyjne byłego NRD i Instytut Polski w Lipsku we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności. Konferencja ma upamiętnić przełomowe wydarzenia roku 1989 w Europie. Na program konferencji składać się będą: część naukowa, spotkania uczestników historycznych wydarzeń z Polski i Niemiec, wręczenie Medali Wdzięczności ECS i wmurowanie tablicy pamiątkowej poświęconej roli Solidarności w procesie demontażu systemu komunistycznego w Europie.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Występ Zespołu POLONEZ, Darmstadt, Niemcy, 15 czerwca
  W ramach obchodów 25-lecia Wolności, 15 czerwca br. w Darmstadt (Niemcy) Polski Zespół Folklorystyczny POLONEZ e. V. (Polnische Folkloregruppe POLONEZ e V.) zaprezentuje polskie tańce narodowe i regionalne.
  Projekt został objęty Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • „Chwilo trwaj”, Instytut Polski w Berlinie, 4 czerwca
  Projekt z okazji 25 rocznicy Wolności Instytutu Polskiego w Berlinie składa się z 2 elementów: wystawy Anny i Adama Witkowskich „Chwilo trwaj” w galerii IP oraz pikniku na berlińskiej Wyspy Muzeów połączonego z projekcją filmu dokumentalnego „1989” w reż. Michała Bielawskiego, przygotowanego m.in. we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Berlin, Koncert „Wolna i niepodległa”, 6 listopada
  W ramach Polonijnego Festiwalu Kultury, Konwent Organizacji Polskich w Niemczech planuje koncert, upamiętniający rocznicę odzyskania przez Polskę wolności i niepodległości, w którym udział wezmą uczniowie polsko-niemieckiej szkoły europejskiej, młodzi artyści teatralni oraz berlińscy muzycy i zespół Budka Suflera.
 • Berlin - Warszawa, Wystawa fotograficzna „Solidarni zza muru…”, 27 czerwca - 25 lipca (Berlin), sierpień (Warszawa)
  Jest to przedsięwzięcie zaplanowane przez Konwent Organizacji Polskich w Niemczech. Celem wystawy fotograficznej Mariana Stefanowskiego jest uczczenie 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce poprzez zaprezentowanie dokumentacji drogi od wprowadzenia stanu wojennego do odzyskania wolności.
 • Berlin, Koncert „W 10-tą rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego”, 21 czerwca
  W berliński Koncercie, upamiętniającym 10. rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego udział wezmą Kwartet ProForma oraz polonijni laureaci kołobrzeskiego festiwalu „Nadzieja”. Głównym organizatorem wydarzenia jest Konwent Organizacji Polskich w Niemczech.
 • Freedom Charity Run, 24 września – 3 października
  Na przełomie września i października odbędzie się bieg Freedom Charity Run. Miejscem startu będzie brama Stoczni Gdańskiej, bieg zakończy się przy Bramie Brandenburskiej w Berlinie. Wydarzenie ma charakter charytatywny, a uzyskane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu okulistycznego i operacje oczu na Ukrainie. Bieg odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Recycling rejs – odzyskuj sztuczne, 27 czerwca – 15 lipca
  27 czerwca – 15 lipca na trasie Warszawa – Berlin odbędzie się Recycling rejs – odzyskuj sztuczne z udziałem kajakarzy z Niemiec i Polski. Rejs ma na celu promocję i zachęcanie do recyklingu odpadów, edukację ekologiczną, zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia wód, kształtowanie pozytywnych postaw i odpowiedzialności obywatelskiej. Tegoroczna edycja rejsu ma zwrócić uwagę na konieczność świadomego korzystania z wolności, ale również i odpowiedzialności za różne sfery życia, w tym – za środowisko naturalne. Rejs objęty został Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • „Liderzy – Razem o solidarności”, czerwiec, sierpień 2014 r., Warszawa-Gdańsk
  Planowany projekt „Liderzy – Razem o solidarności” to konkurs i seminarium, które mają na celu rozwijanie współpracy środowisk polonijnych, zwłaszcza w obszarze działań na rzecz promocji Polski oraz wiedzy o niej w Europie.
  W ramach projektu przeprowadzony zostanie konkurs na najciekawsze wydarzenie organizowane w 25. rocznicę wyborów w Polsce oraz za granicą (konkurs online do 30 czerwca 2014). Nagrodą dla liderów najlepszych projektów będzie 5-dniowe seminarium, przygotowujące ich do przyszłej współpracy na rzecz promocji polskiej historii (Warszawa-Gdańsk, 27-31 sierpnia 2014). Projekt został objęty Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • „KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY!”, Nowy Jork, Stany Zjednoczone, marzec – kwiecień
  Projekt „KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY!” ma na celu promocję wśród dzieci i młodzieży polonijnej pojęcia patriotyzmu, a także wzmacnianie więzów z ojczyzną. Pierwszy etap projektu to działania informacyjne. Kolejne etapy składają się z programów instruktażowych, warsztatów dokształcających dla dzieci i młodzieży, a także wystaw promujących polskość oraz dumę z bycia Polakiem. W kwietniu organizatorzy zaplanowali warsztaty edukacyjne, konkursy i spotkania m.in. z Joanną Olech – polską pisarką, autorką ilustracji do wielu książek dla dzieci oraz laureatką licznych prestiżowych nagród. Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • I, CULTURE Orchestra, IV sezon
  I, CULTURE Orchestra to powołany przez Instytut Adama Mickiewicza zespół symfoniczny, skupiający wybitnie uzdolnionych młodych muzyków z Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. W ramach obchodów 25-lecia wolności I, CULTURE Orchestra wyruszy w trasę koncertową. Celem projektu jest wspieranie pozytywnych zmian w rozwoju kulturalnym i społecznym krajów Europy Wschodniej i Południowego Kaukazu. Tournée zostanie zainagurowane zostanie koncertem 8 sierpnia w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. W programie koncertu znajdą się: Sinfonia elegiaca Andrzeja Panufnika oraz VII symfonia „Leningradzka” Dmitrija Szostakowicza.
 • „Razem dla Birmy: 25. rocznica pierwszych (częściowo) wolnych wyborów w Polsce”, Rangun, Birma, 4 czerwca
  Projekt „Razem dla Birmy: 25. rocznica pierwszych (częściowo) wolnych wyborów w Polsce” to wspólna inicjatywa polskich organizacji pozarządowych działających w Birmie, mająca na celu podzielenie się doświadczeniem pierwszych wyborów z udziałem opozycji za żelazną kurtyną z Birmą (gdzie pierwsze wolne wybory zaplanowane są na 2015 rok). Organizatorzy planują m.in. pokazy filmu dokumentalnego „Voice of Social Change”, konkurs na plakat wyborczy, wystawę plakatów „Design for Freedom. Freedom in Design. Polskie projektowanie graficzne 1981-2011”, wystawę zdjęć z Europejskiego Centrum Solidarności oraz uroczysty Toast za wolność. Główne obchody 25-lecia Wolności odbędą się 4 czerwca w Rangunie.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • „Freedom Express”, maj - wrzesień
  Europejska Sieć Pamięć i Solidarność organizuje międzynarodowy projekt edukacyjno-artystyczny „Freedom Express”, poświęcony 25. rocznicy demokratycznych przemian ustrojowych, które w 1989 r. zmieniły oblicze Europy. Projekt podzielony jest na trzy części:
  1. Podróż studyjna młodzieży w wieku 18-28 lat. Trasa wiodła będzie przez: Polskę (Gdańsk, Warszawa), Węgry (Budapeszt, Sopron), Rumunię (Timiszoara), Słowację (Bratysława), Czechy (Praga) oraz Niemcy (Berlin). Podczas podróży zrealizowany zostanie bogaty program edukacyjny, obejmujący m.in.: spotkania ze świadkami historii, wizyty w muzeach i miejscach historycznego znaczenia, wykłady i debaty (29.08-14.09 2014).
  2. Wystawa prezentująca różne drogi dochodzenia do wolności narodów i państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wystawę będzie można oglądać w Budapeszcie, Berlinie i Warszawie (wrzesień 2014).
  3. Freedom Express w Internecie. W ramach projektu uruchomiona zostanie strona internetowa www.1989.enrs.eu prezentowane na niej będą: informacje związane z projektem, bieżące relacje z przebiegu podróży studyjnej (w formie wpisów, zdjęć, filmów, rysunków, nagrań dźwiękowych), a także materiały dotyczące wydarzeń roku 1989. W serwisie Facebook powstanie wielojęzyczna strona „Made in 1989” wykorzystującą jednocześnie serwis Instagram. Strona prezentować będzie historię grupy przyjaciół z Europy Środkowo-Wschodniej, podróżującej w roku 1989 przez kraje Bloku Wschodniego.
 • Węgry, Budapeszt, Rejs „Statku Wolności”, 27-31 maja
  Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Kulturalne Pożytku Publicznego Polonia Nova. W ramach obchodów odbędzie się rejs „Statku Wolności” po Dunaju, na którym zaplanowano interaktywną wystawę upamiętniającą wydarzenia z 1989 roku. Od 27 maja na budapesztańskim uniwersytecie ELTE zostanie wystawiona urna wyborcza, do której będzie można wrzucić własną definicję pojęcia „wolność”.
 • Rzym, Festiwal Kultury Polskiej „Corso Polonia”, 26 maja - 8 czerwca
  Tegoroczna edycja Festiwalu „Corso Polonia”, organizowanego przez Instytut Polski w Rzymie, poświęcona będzie ukazaniu polskiej drogi do obalenia komunizmu i transformacji przez pryzmat nieznanych we Włoszech zjawisk polskiej kultury. Katalog Festiwalu zawiera teksty polskich i włoskich autorów w zakresie różnorodnych dziedzin. W programie m.in: wystawy i konferencje tematyczne, audycja radiowa, recital Leszka Możdżera oraz projekcje filmów Andrzeja Wajdy. Ponadto organizatorzy przewidują imprezę klubową „Freedom Party” z udziałem polskich artystów.
 • Wielka Brytania, „Freedom Day”, 4-8 czerwca
  W ramach obchodów 25-lecia Wolności w Wielkiej Brytanii odbędzie się szereg wydarzeń, m.in. wystawa zdjęć z okresu „Jesieni Ludów”, wystąpienie Prof. Edwarda Trucha, debata reprezentantów grona akademickiego oraz debata studencka. Pilotażowy program kampanii obchodów Święta Wolności wśród całej Polonii studenckiej w Wielkiej Brytanii odbywa się pod hasłem „Freedom Day”.
 • Bukareszt, Święto Wolności w Rumunii, 17 kwietnia – 4 czerwca
  Na obchody Święta Wolności w Rumunii zaplanowano szereg przedsięwzięć rocznicowych, które podkreślaj także wspólne elementy w historii obu państw. Wśród zaplanowanych inicjatyw znajdą się m.in.: pokazy filmu dokumentalnego „Europa Środkowa idzie na Wolność”, przeprowadzenie konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych „Solidarność – czym dla mnie jest”, wystawa fotograficzna „Od Solidarności do Okrągłego Stołu” w Parlamencie Rumunii i konferencja nt. doświadczeń w tworzeniu i funkcjonowaniu służby cywilnej w Polsce. W Timiszoarze odbędzie się również międzynarodowy projekt Freedom Express, objęty Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   
 • Konkurs literacki dla Polonii Całego Świata „Jeden Dzień. Polska jaką, pamiętam”, 1 marca – 1 maja
  Organizatorem konkursu jest Oficyna niezależnych autorów książek Favoryta z Australii. Konkurs literacki dla polonii „Jeden Dzień. Polska jaką pamiętam” ma stać się okazją do podsumowania historii Polski z lat 1945-1989. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 czerwca.
  Szczegóły na stronie: https://favoryta.com/

Republika Czeska - Praga

 • Pamięć Europy - III Zjazd europejskich instytucji muzealnych, badawczych i edukacyjnych, „Europa między wojną a pokojem 1914-2004”, Praga, 9-11 kwietnia
  Projekt cykliczny zainaugurowany w roku 2012. Konferencja instytucji o podobnym profilu z Europy Środkowo-Wschodniej, organizowana we współpracy z fundacją Europejska Sieć Pamięć i Solidarność i Federalną Fundacją ds. rozliczenia dyktatury SED. Konferencja służyć ma zacieśnieniu partnerstw oraz wypracowaniu wspólnych programów i praktyk edukacyjnych. Pierwszy Zjazd odbył się w Gdańsku, drugi w Berlinie, trzeci odbędzie się w Pradze. Tematem tegorocznej konferencji będą przełomowe dla historii Europy wydarzenia – wybuch I i II wojny światowej, obalenie komunizmu w Europie, rozszerzenie Unii Europejskiej.

Republika Czeska - Cierlicko Kościelec

 • Republika Czeska, Dom Polski im. Żwirki i Wigury, Cierlicko Kościelec, 4 czerwca
  Kongres Polaków w Republice Czeskiej organizuje obchody Święta Wolności. Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Kanada - Toronto, Ottawa

 • Polskie Gale Wolności w Kanadzie, czerwiec
  Ambasada RP w Kanadzie oraz Konsulat Generalny RP w Toronto z okazji Święta Wolności, a także przypadających w tym roku rocznic 15-lecia członkostwa w NATO oraz 10-lecia członkostwa w UE, organizują Polskie Gale Wolności (Polish Freedom Gala) w Ottawie (9 czerwca) w Kanadyjskim Muzeum Historii oraz w Toronto (23 czerwca) w Concert Hall Fairmont Royal York Hotel.
  Podczas Polskiej Gali Wolności w Ottawie będzie wyświetlony film w reż. A. Wajdy „Wałęsa. Człowiek z nadziei”, a podczas Gali Wolności w Toronto odbędzie się koncert fortepianowy młodego polsko-kanadyjskiego pianisty Jana Lisieckiego.
  Obu uroczystościom towarzyszyć będzie prezentacja wystawy przygotowanej przez Ośrodek Karta, poświęconej przemianom w Polsce i Europie 1989 roku „1989. Koniec systemu” oraz prezentacje przedstawiające sukces polskiej transformacji. W galach udział wezmą przedstawiciele władz Kanady, środowiska naukowe, artystyczne i biznesowe oraz liderzy Polonii.
  Projekt został objęty Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Kanada - Edmonton

 • Kanada,Edmonton, spotkanie rocznicowe „Commemorate, Celebrate and Educate - Poland - 25 years of Freedom”,  31 maja
  31 maja 2014 w Domu Polskim w Edmonton (Kanada) odbędzie się spotkanie rocznicowe „Commemorate, Celebrate and Educate - Poland - 25 years of Freedom”. Impreza zorganizowana przez Kongres Polonii Kanadyjskiej ma na celu upamiętnienie ćwierćwiecza polskiej wolności. Przemówienie okolicznościowe wygłosi Marcin Bosacki - Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie. Wydarzenie odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Niemcy - Lipsk

 • Międzynarodowa konferencja "25 lat wolnych wyborów w Polsce i pokojowa rewolucja w NRD. Czego uczy nas historia na dziś i na przyszłość”, Lipsk, 6-8 kwietnia 
  Międzynarodowa konferencja organizowana przez środowiska opozycyjne byłego NRD i Instytut Polski w Lipsku we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności. Konferencja ma upamiętnić przełomowe wydarzenia roku 1989 w Europie. Na program konferencji składać się będą: część naukowa, spotkania uczestników historycznych wydarzeń z Polski i Niemiec, wręczenie Medali Wdzięczności ECS i wmurowanie tablicy pamiątkowej poświęconej roli Solidarności w procesie demontażu systemu komunistycznego w Europie.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Niemcy - Darmstadt

 • Występ Zespołu POLONEZ, Darmstadt, Niemcy, 15 czerwca
  W ramach obchodów 25-lecia Wolności, 15 czerwca br. w Darmstadt (Niemcy) Polski Zespół Folklorystyczny POLONEZ e. V. (Polnische Folkloregruppe POLONEZ e V.) zaprezentuje polskie tańce narodowe i regionalne.
  Projekt został objęty Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Niemcy - Berlin

 • Berlin, wystawa internetowa „Strajk”, 28 sierpnia

  „Strajk” to projekt internetowy w ramach Google Cultural Institute. Wystawa ma na celu upamiętnienie przemian demokratycznych w Polsce. Projekt  ma uświadomić  szerokiej publiczności wagę wydarzeń z sierpnia 1980 roku i przemian, które w 1989 roku doprowadziły do obalenia komunizmu.

 • „Chwilo trwaj”, Instytut Polski w Berlinie, 4 czerwca
  Projekt z okazji 25 rocznicy Wolności Instytutu Polskiego w Berlinie składa się z 2 elementów: wystawy Anny i Adama Witkowskich „Chwilo trwaj” w galerii IP oraz pikniku na berlińskiej Wyspy Muzeów połączonego z projekcją filmu dokumentalnego „1989” w reż. Michała Bielawskiego, przygotowanego m.in. we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
 • Berlin, Koncert „Wolna i niepodległa”, 6 listopada 
  W ramach Polonijnego Festiwalu Kultury, Konwent Organizacji Polskich w Niemczech planuje koncert, upamiętniający rocznicę odzyskania przez Polskę wolności i niepodległości, w którym udział wezmą uczniowie polsko-niemieckiej szkoły europejskiej, młodzi artyści teatralni oraz berlińscy muzycy i zespół Budka Suflera.
 • Berlin - Warszawa, Wystawa fotograficzna „Solidarni zza muru…”, 27 czerwca - 25 lipca (Berlin), sierpień (Warszawa)
  Jest to przedsięwzięcie zaplanowane przez Konwent Organizacji Polskich w Niemczech. Celem wystawy fotograficznej Mariana Stefanowskiego jest uczczenie 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce poprzez zaprezentowanie dokumentacji drogi od wprowadzenia stanu wojennego do odzyskania wolności.
 • Berlin, Koncert „W 10-tą rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego”, 21 czerwca 
  W berliński Koncercie, upamiętniającym 10. rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego udział wezmą Kwartet ProForma oraz polonijni laureaci kołobrzeskiego festiwalu „Nadzieja”. Głównym organizatorem wydarzenia jest Konwent Organizacji Polskich w Niemczech.
 • Freedom Charity Run, 24 września – 3 października
  Na przełomie września i października odbędzie się bieg Freedom Charity Run. Miejscem startu będzie brama Stoczni Gdańskiej, bieg zakończy się przy Bramie Brandenburskiej w Berlinie. Wydarzenie ma charakter charytatywny, a uzyskane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu okulistycznego i operacje oczu na Ukrainie. Bieg odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Stany Zjednoczone - Nowy Jork

 • „KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY!”, Nowy Jork, Stany Zjednoczone, marzec – kwiecień 
  Projekt „KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY!” ma na celu promocję wśród dzieci i młodzieży polonijnej pojęcia patriotyzmu, a także wzmacnianie więzów z ojczyzną. Pierwszy etap projektu to działania informacyjne. Kolejne etapy składają się z programów instruktażowych, warsztatów dokształcających dla dzieci i młodzieży, a także wystaw promujących polskość oraz dumę z bycia Polakiem. W kwietniu organizatorzy zaplanowali warsztaty edukacyjne, konkursy i spotkania m.in. z Joanną Olech – polską pisarką, autorką ilustracji do wielu książek dla dzieci oraz laureatką licznych prestiżowych nagród. Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Polska - Gdańsk

 • I, CULTURE Orchestra, IV sezon
  I, CULTURE Orchestra to powołany przez Instytut Adama Mickiewicza zespół symfoniczny, skupiający wybitnie uzdolnionych młodych muzyków z Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. W ramach obchodów 25-lecia wolności I, CULTURE Orchestra wyruszy w trasę koncertową. Celem projektu jest wspieranie pozytywnych zmian w rozwoju kulturalnym i społecznym krajów Europy Wschodniej i Południowego Kaukazu. Tournée zostanie zainagurowane zostanie koncertem 8 sierpnia w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. W programie koncertu znajdą się: Sinfonia elegiaca Andrzeja Panufnika oraz VII symfonia „Leningradzka” Dmitrija Szostakowicza.

Birma - Rangun

 • „Razem dla Birmy: 25. rocznica pierwszych (częściowo) wolnych wyborów w Polsce”, Rangun, Birma, 4 czerwca
  Projekt „Razem dla Birmy: 25. rocznica pierwszych (częściowo) wolnych wyborów w Polsce” to wspólna inicjatywa polskich organizacji pozarządowych działających w Birmie, mająca na celu podzielenie się doświadczeniem pierwszych wyborów z udziałem opozycji za żelazną kurtyną z Birmą (gdzie pierwsze wolne wybory zaplanowane są na 2015 rok). Organizatorzy planują m.in. pokazy filmu dokumentalnego „Voice of Social Change”, konkurs na plakat wyborczy, wystawę plakatów „Design for Freedom. Freedom in Design. Polskie projektowanie graficzne 1981-2011”, wystawę zdjęć z Europejskiego Centrum Solidarności oraz uroczysty Toast za wolność. Główne obchody 25-lecia Wolności odbędą się 4 czerwca w Rangunie.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

„Freedom Express”

 • „Freedom Express”, maj - wrzesień
  Europejska Sieć Pamięć i Solidarność organizuje międzynarodowy projekt edukacyjno-artystyczny „Freedom Express”, poświęcony 25. rocznicy demokratycznych przemian ustrojowych, które w 1989 r. zmieniły oblicze Europy. Projekt podzielony jest na trzy części:
  1. Podróż studyjna młodzieży w wieku 18-28 lat. Trasa wiodła będzie przez: Polskę (Gdańsk, Warszawa), Węgry (Budapeszt, Sopron), Rumunię (Timiszoara), Słowację (Bratysława), Czechy (Praga) oraz Niemcy (Berlin). Podczas podróży zrealizowany zostanie bogaty program edukacyjny, obejmujący m.in.: spotkania ze świadkami historii, wizyty w muzeach i miejscach historycznego znaczenia, wykłady i debaty (29.08-14.09 2014).
  2. Wystawa prezentująca różne drogi dochodzenia do wolności narodów i państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wystawę będzie można oglądać w Budapeszcie, Berlinie i Warszawie(wrzesień 2014).
  3. Freedom Express w Internecie. W ramach projektu uruchomiona zostanie strona internetowa www.1989.enrs.eu prezentowane na niej będą: informacje związane z projektem, bieżące relacje z przebiegu podróży studyjnej (w formie wpisów, zdjęć, filmów, rysunków, nagrań dźwiękowych), a także materiały dotyczące wydarzeń roku 1989. W serwisie Facebook powstanie wielojęzyczna strona „Made in 1989” wykorzystującą jednocześnie serwis Instagram. Strona prezentować będzie historię grupy przyjaciół z Europy Środkowo-Wschodniej, podróżującej w roku 1989 przez kraje Bloku Wschodniego.

Węgry - Budapeszt

 • Węgry, Budapeszt, Rejs „Statku Wolności”, 27-31 maja
  Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Kulturalne Pożytku Publicznego Polonia Nova. W ramach obchodów odbędzie się rejs „Statku Wolności” po Dunaju, na którym zaplanowano interaktywną wystawę upamiętniającą wydarzenia z 1989 roku. Od 27 maja na budapesztańskim uniwersytecie ELTE zostanie wystawiona urna wyborcza, do której będzie można wrzucić własną definicję pojęcia „wolność”.

Włochy - Rzym

 • Rzym, Festiwal Kultury Polskiej „Corso Polonia”, 26 maja - 8 czerwca 
  Tegoroczna edycja Festiwalu „Corso Polonia”, organizowanego przez Instytut Polski w Rzymie, poświęcona będzie ukazaniu polskiej drogi do obalenia komunizmu i transformacji przez pryzmat nieznanych we Włoszech zjawisk polskiej kultury. Katalog Festiwalu zawiera teksty polskich i włoskich autorów w zakresie różnorodnych dziedzin. W programie m.in: wystawy i konferencje tematyczne, audycja radiowa, recital Leszka Możdżera oraz projekcje filmów Andrzeja Wajdy. Ponadto organizatorzy przewidują imprezę klubową „Freedom Party” z udziałem polskich artystów.

Wielka Brytania

 • Wielka Brytania, „Freedom Day”, 4-8 czerwca
  W ramach obchodów 25-lecia Wolności w Wielkiej Brytanii odbędzie się szereg wydarzeń, m.in. wystawa zdjęć z okresu „Jesieni Ludów”, wystąpienie Prof. Edwarda Trucha, debata reprezentantów grona akademickiego oraz debata studencka. Pilotażowy program kampanii obchodów Święta Wolności wśród całej Polonii studenckiej w Wielkiej Brytanii odbywa się pod hasłem „Freedom Day”.
  Przedsięwzięcie uzyskało Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

Rumunia - Bukareszt

 • Bukareszt, Święto Wolności w Rumunii, 17 kwietnia – 4 czerwca 
  Na obchody Święta Wolności w Rumunii zaplanowano szereg przedsięwzięć rocznicowych, które podkreślają także wspólne elementy w historii obu państw. Wśród zaplanowanych inicjatyw znajdą się m.in.: pokazy filmu dokumentalnego „Europa Środkowa idzie na Wolność”, przeprowadzenie konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych „Solidarność – czym dla mnie jest”, wystawa fotograficzna „Od Solidarności do Okrągłego Stołu” w Parlamencie Rumunii i konferencja nt. doświadczeń w tworzeniu i funkcjonowaniu służby cywilnej w Polsce. W Timiszoarze odbędzie się również międzynarodowy projekt Freedom Express, objęty Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.
   

Lokalizacja