31.12.2005
Orędzie noworoczne Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
30.12.2005
Prezydent RP podpisał ustawy
29.12.2005
Spotkanie Prezydenta RP z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”
29.12.2005
Postanowienie Prezydenta RP o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku
28.12.2005
Rozmowa telefoniczna Prezydenta RP z Prezydentem Ukrainy
28.12.2005
Nominacje w Kancelarii Prezydenta RP
28.12.2005
Prezydent RP powołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego
28.12.2005
Rozmowa telefoniczna Prezydenta RP z Prezydentem Ukrainy
27.12.2005
Prezydent RP wręczył nominacje ministrom Kancelarii Prezydenta RP
23.12.2005
Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przed Zgromadzeniem Narodowym
23.12.2005
Udział Prezydenta RP w Mszy Świętej i w uroczystości przekazania insygniów Kawalera Orderu Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski
23.12.2005
Nominacje w Kancelarii Prezydenta RP
23.12.2005
Przyjęcie przez Prezydenta RP Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP