Kultura i tożsamość

Kultura i tożsamość - zdjęcie w treści wpisuPrezydent od początku kadencji poświęcał dużo uwagi kulturze narodowej. Doceniał jej znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego Polski i dostrzegał problemy, z jakimi się boryka. Lech Kaczyński podkreślał, że państwo powinno być najważniejszym mecenasem kultury narodowej, bo jest to dziedzina wymykająca się regułom wolnorynkowym.

Jedną ze zmian, które po objęciu urzędu Lech Kaczyński wprowadził w funkcjonowaniu Kancelarii Prezydenta RP było powołanie Biura Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego. Wspomaga ono działania prezydenta w obszarze kultury, m.in. utrzymując kontakty ze środowiskami twórczymi w kraju i za granicą czy też przygotowując wydarzenia kulturalne. Jednym z najważniejszych tematów poruszanych w rozmowach prezydenta ze środowiskami twórczymi, jest kwestia finansowania polskiej kultury, w tym także mediów publicznych. Lech Kaczyński uważa, że istnienie sprawnych mediów publicznych jest niezbędnym elementem funkcjonowania wspólnoty państwowej i narodowej. Podobnie, jak dobry stan innych obszarów kultury, zarówno tej masowej jak i bardziej elitarnej. Bez nich bowiem nie może w dłuższej perspektywie trwać i odnosić sukcesów żadne suwerenne państwo.

Opierając się na przekonaniu, że mediom publicznym zapewnić trzeba przede wszystkim stabilność i odpowiedni poziom finansowania, prezydent sprzeciwiał się próbom osłabienia pozycji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Pierwszego maja 2008 roku zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji (Sejm podtrzymał prezydenckie weto 25 lipca 2008 r.). Zajmując stanowisko w sprawie proponowanych zmian w funkcjonowaniu mediów publicznych, prezydent brał też pod uwagę opinię świata kultury i mediów. W maju i lipcu 2009 roku w Pałacu Prezydenckim odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami tych środowisk, którzy zaapelowali do prezydenta o odrzucenie rządowego projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Siedemnastego lipca 2009 roku Lech Kaczyński odmówił podpisania tej nowelizacji. Jedenastego września 2009 roku Sejm RP podtrzymał weto prezydenckie.

 

Kultura i tożsamość - zdjęcie w treści wpisu nr 1Prezydent Lech Kaczyński był pomysłodawcą seminariów naukowych w Lucieniu. To cykl spotkań przedstawicieli polskiego życia intelektualnego, poświęconych najważniejszym zagadnieniom współczesności. Prezydent chciał, by istniało miejsce z dala od zgiełku bieżącej polityki, gdzie najwybitniejsi intelektualiści – historycy, dziennikarze, prawnicy, filozofowie, socjologowie, rozważają na tematy ważne dla Polski i Polaków. Od 10 marca 2006 roku odbyło się 18 takich spotkań. Brali w nich udział m.in. prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Andrzej Nowak, prof. Aleksander Smolar, prof. Paweł Śpiewak czy prof. Janusz Tazbir. Szesnastego stycznia 2009 roku w Belwederze z udziałem Prezydenta RP odbyła się promocja książki „Seminaria Lucieńskie 2006-2007”.

Prezydent Lech Kaczyński w działalności publicznej często odwołuje się do nauki społecznej Kościoła, w szczególności Jana Pawła II. W jego słowach poszukuje inspiracji, doceniając nadzwyczajną dziejową rolę i wpływ, jaki Papież Polak wywarł na swoich rodaków i na cały świat. Prezydent wziął udział w uroczystości zakończenia etapu diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II (2 kwietnia 2007 r.). Była to druga wizyta Lecha Kaczyńskiego w Watykanie. Pierwszą złożył w styczniu 2006 roku i była to pierwsza podróż zagraniczna prezydenta. Papież Benedykt XVI przyjął zaproszenie Prezydenta RP i w maju 2006 roku odbył pielgrzymkę do Polski.

Jednocześnie Lech Kaczyński od początku swojej kadencji podkreślał fakt, że wyjątkowość i siła Rzeczypospolitej od wieków opierała się na współistnieniu wielu kultur i religii. Co roku, w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, Lech Kaczyński spotyka się w Kaplicy Prezydenckiej na wspólnej modlitwie z przedstawicielami różnych Kościołów chrześcijańskich. Prezydent patronuje też licznym wydarzeniom, uroczystościom, konferencjom, które przybliżają dziedzictwo mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce. Lech Kaczyński zainicjował na przykład tradycję zapalania przez Prezydenta RP świeczki chanukowej.