Polityka pamięci

Polityka pamięci - zdjęcie w treści wpisuPolityka przywracania pamięci i prawdy historycznej o Polsce i Polakach jest jednym z filarów prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Jeszcze jako prezydent Warszawy, organizując obchody 60 rocznicy Powstania Warszawskiego i budując jego Muzeum, Lech Kaczyński nadał wysoką rangę polskiej polityce historycznej. Jej pełny program sformułował po objęciu urzędu Prezydenta RP. Działania i inicjatywy Lecha Kaczyńskiego poświęcone przywracaniu pamięci były tym bardziej ważne, że w ostatnich latach nasiliły się próby fałszowania historii w wielu europejskich krajach.

Przywracanie pamięci ma ogromne znaczenie dla budowy wspólnoty i umacniania tożsamości narodowej Polaków. W wymiarze międzynarodowym służy obronie interesów Polski i budowie stosunków dobrosąsiedzkich. Przesłanie to mógł usłyszeć cały świat 1 września 2009 roku na Westerplatte. Podczas uroczystości 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej prezydent Lech Kaczyński obronił prawdę historyczną i dowiódł, jak nawet bolesna przeszłość może pomagać a nie szkodzić w kształtowaniu relacji między państwami i narodami.

Polityka pamięci - zdjęcie w treści wpisu nr 1Prezydent uczestniczył w wielu uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia i postacie, które zapisały się w historii Polski. Dwudziestego ósmego czerwca 2006 roku był gospodarzem obchodów 50. rocznicy Poznańskiego Czerwca, w których udział wzięli m.in. prezydenci Węgier, Czech, Słowacji i Niemiec. Siedemnastego września 2007 roku Lech Kaczyński udał się wraz z liczną delegacją do Katynia, aby oddać hołd polskim oficerom pomordowanym przez Sowietów. Dwudziestego siódmego września 2009 roku na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbyła się uroczystość upamiętniająca 70. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, podczas której, za pośrednictwem weteranów walki o niepodległość Polski, prezydent przekazał reprezentantom młodego pokolenia Polaków Testament Polskiego Państwa Podziemnego.

 

Polityka pamięci - zdjęcie w treści wpisu nr 2„Żołnierzom wyklętym”, którzy kontynuowali walkę o niepodległość po 1945 roku, a po 1989 roku byli często zapominani, Lech Kaczyński przywrócił należne im miejsce wśród bohaterów narodowych. Przykładem takiego działania prezydenta było odsłonięcie w Ostrołęce Pomnika Poległych i Pomordowanych Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia Zbrojnego oraz Mieszkańców Cywilnych Ziemi Ostrołęckiej, którzy Padli Ofiarą Terroru Komunistycznego (24 października 2008 r.). Upamiętnianie „Żołnierzy wyklętych” było też ważną częścią nowej polityki odznaczeniowej prezydenta.

Podobnie, Lech Kaczyński dostrzegł i uhonorował wielu „cichych bohaterów” opozycji demokratycznej z czasów PRL, ludzi, których po 1989 roku często spychano na margines życia politycznego i społecznego. Trzeciego maja 2006 roku najwyższe odznaczenie państwowe Order Orła Białego otrzymali m.in. Andrzej Gwiazda i Anna Walentynowicz. Prezydent odznaczył również wielu działaczy rolniczej „Solidarności” czy Komitetu Obrony Robotników. Korzystając z ustawowych uprawnień, Lech Kaczyński nie wahał się pozbawiać orderów osób, które represjonowały niepodległościowe podziemie w latach 40. i 50.

Trzydziestego pierwszego marca 2006 roku powołana została Rada ds. Kombatantów przy Prezydencie RP, w której zasiadają m.in. przedstawiciele związków kombatanckich. Rada koordynuje i usprawnia kontakty tego środowiska z Prezydentem RP.

Lech Kaczyński zgłaszał inicjatywy ustawodawcze związane z polityką pamięci. Szóstego listopada 2008 roku skierował do Sejmu RP projekt ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwalono też ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, której projekt prezydent skierował do Sejmu RP 29 lipca 2009 roku.

Prezydent wspierał również inicjatywy związane z upamiętnieniem historii polskich Żydów. Był orędownikiem budowy w Warszawie Muzeum Historii Żydów Polskich. Brał udział w obchodach 65. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim (kwiecień 2008) i 65. rocznicy likwidacji getta w Łodzi (sierpień 2009). Prezydent RP Lech Kaczyński honorował też odznaczeniami Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie Zagłady. Dziesiątego października 2007 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie po raz pierwszy oddano uroczyście hołd Polskim Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata.