Andrzej Klarkowski - Doradca Prezydenta RP

Urodził się 27 września 1953 r. w Bydgoszczy. Socjolog, psycholog społeczny.

Od 1991 roku pracuje w administracji centralnej na stanowiskach doradczych, analitycznych i kierowniczych. W Kancelarii Prezydenta RP był już zatrudniony (1991-1992) jako główny rzeczoznawca w Zespole Analiz.

W Urzędzie Rady Ministrów pracował na stanowiskach:
Głównego specjalisty w Biurze Prasowym Rządu (1992),
Doradcy ministra: w Biurze Analiz Społecznych i Promocji (1992 -1994),
w Departamencie Analiz Społecznych (1995),
w Zespole Analiz i Prognoz (1995-1996),
w Biurze Analiz i Prognoz (1996).

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów był zatrudniony na stanowiskach:
Radcy Szefa KPRM w Departamencie Analiz i Prognoz (1997-1997),
Wicedyrektora Departamentu Analiz i Prognoz (1997-1999),
P.o Dyrektora Departamentu Analiz i Prognoz (1998),
Głównego Doradcy Prezesa Rady Ministrów (1999-2001)
Zastępcy Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej (2001),
Zastępcy Dyrektora Monitoringu Społecznego i Analiz (2001-2003).

W Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy pracował na stanowiskach:
Głównego specjalisty w Zespole Doradców Prezydenta Miasta (2004-2005),
Zastępcy Dyrektora Zespołu Doradców Prezydenta Miasta (2005-2006).

W ramach swoich prac zajmował się diagnozami społecznymi, prognozowaniem społecznym, ewaluacją programów rządowych, systematycznym monitoringiem wyników badań społecznych, programowaniem i analizowaniem badań społecznych na potrzeby administracji publicznej (badania ilościowe i jakościowe), analizowaniem sytuacji społecznej na poziomie regionalnym. Jest współtwórcą koncepcji Zespołu Konsultacyjnego do Spraw Badań Społecznych –składającego się z przedstawicieli firm badawczych i ekspertów monitorujących od 1992 roku w cyklu miesięcznym sytuację społeczną w kraju (zespół działający przy URM, KPRM, RCSS). Współautor zestawu stałych, zestandaryzowanych wskaźników opinii społecznej, kumulujących wyniki badań ośrodków opinii społecznej od 1992 roku do chwili bieżącej.
Andrzej Klarkowski jest przedstawicielem Prezydenta RP w Radzie CBOS.