Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz - Doradca Prezydenta RP

Urodziła się 4 marca 1938 roku w Warszawie. Ukończyła Zawodowe Studia Administracyjne na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1956 roku do 1981 roku pracowała w państwowej administracji terenowej w Wydziałach Finansowych Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie (do 1975 roku) oraz Stołecznej Rady Narodowej (do 1981 roku).

W 1982 roku została przeniesiona służbowo do Ministerstwa Finansów. W Ministerstwie Finansów, w Departamencie Budżetu Państwa pracowała na stanowiskach:
- naczelnika wydziału finansowania administracji centralnej i terenowej (1982-1988),
- wicedyrektora Departamentu Budżetu Państwa (1989-1995).

W roku 1996 została powołana na stanowisko dyrektora nowoutworzonego Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego, którym kierowała do 2000 roku. Od 2000 do 2004 roku była doradcą Ministra Finansów. W ramach swoich prac w Ministerstwie Finansów zajmowała się pracami systemowymi związanymi z finansami publicznymi. Współpracowała przy powstawaniu w latach 1989-2000 wszystkich podstawowych aktów prawnych stanowiących dziś system finansów samorządu terytorialnego, jak również ustaw o finansach publicznych. Była przedstawicielem Ministra Finansów w Krajowym Sejmiku Samorządu Terytorialnego, który był pierwszą ogólnokrajową reprezentacją samorządu, a w następnych latach w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Przez wiele lat szkoliła na różnego rodzaju kursach, konferencjach i sejmikach kolejne ekipy samorządowców (wójtów, burmisrzów, skarbników i radnych). Od 2003 roku jest wykładowcą Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, gdzie prowadzi zajęcia z finansów publicznych i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Od 17 lutego 2004 roku, powołana przez Radę Miasta, na wniosek Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, sprawowała funkcję skarbnika.

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz od marca 2006 roku jest przedstawicielem Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Bankowego.

1 lutego 2007 r. objęła stanowisko Doradcy Prezydenta RP w kwestiach dotyczących finansów publicznych, w tym finansów samorządu terytorialnego.