Jan K. Ardanowski - Doradca Prezydenta RP

Urodził się 11 lutego 1961 roku w Czernikowie, w rodzinie chłopskiej. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Lipnie w klasie humanistycznej. Jest absolwentem studiów dziennych na Wydziale Rolniczym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy), gdzie w 1985 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera rolnictwa.

Jeszcze w czasie nauki w szkole średniej, w roku 1980, został wraz z grupą kolegów zatrzymany przez SB za działalność niepodległościową. Na studiach współtworzył Niezależne Zrzeszenie Studentów. Do wprowadzenia stanu wojennego kierował Komisją Uczelnianą NZS Akademii Techniczno-Rolniczej.
Po studiach wspólnie z żoną przejął kilkunastohektarowe, rodzinne gospodarstwo rolne, które prowadzi do dziś. Po 1989 roku, jako rolnik, aktywnie działał w przekształceniach polskiej spółdzielczości, organizując rolników do wspólnej działalności gospodarczej. Współorganizował również Duszpasterstwo Rolników w Diecezjach Toruńskiej i Włocławskiej. W latach 1992-2002 był wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Doradztwa Rolniczego, powołanej do społecznego nadzoru nad państwowym doradztwem rolniczym.

Po reaktywowaniu w Polsce w 1995 roku samorządu rolniczego w kolejnych kadencjach pełnił z wyboru funkcje Prezesa Toruńskiej Izby Rolniczej, a następnie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. W latach 1998-2002 był radnym wojewódzkim Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W latach 2003-2007 kierował samorządem rolniczym w Polsce, pełniąc funkcję Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie.

Brał udział w kursach i szkoleniach zarówno krajowych, jak i zagranicznych, m.in. w USA, Holandii i Francji. Występował także z wykładami i referatami na konferencjach krajowych i międzynarodowych, m.in. w Niemczech, Francji, Mołdowie, Kamerunie i wielokrotnie na Ukrainie.

Od listopada 2005 roku do stycznia 2008 roku pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nadzorując przygotowanie założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. W różnym czasie odpowiedzialny był również m.in. za kontakty międzynarodowe, w tym w ramach Unii Europejskiej, funkcjonowanie rynków rolnych, restrukturyzację jednostek badawczo-rozwojowych w obszarze rolnictwa, funkcjonowanie doradztwa i oświaty rolniczej. Zainicjował i aktywnie uczestniczył w stworzeniu systemu promocji polskiej żywności na świecie. Reprezentował MRiRW w wielu radach i komitetach, w tym w Komitecie Europejskim Rady Ministrów.

Jest żonaty. Ma pięcioro dzieci.