Marek Aleksander Cichocki – Doradca Społeczny Prezydenta RP

Urodził się 9 maja 1966 r. w Warszawie. Ukończył studia neofilologiczne w zakresie filologii germańskiej. W 1998 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii w IFiS PAN na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Konserwatyzm Afirmatywny”. Struktura konserwatywnego myślenia w tradycji niemieckiej filozofii politycznej od politycznego romantyzmu do Carla Schmitta.

W latach 1996-2000 był asystentem, a później adiunktem w Katedrze im. Erazma z Rotterdamu przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 r. jest adiunktem w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: historia idei i filozofia polityczna). W latach 2000-2002 był wykładowcą nauk politycznych w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. M. Wańkowicza.
Od 2000 r. był dyrektorem programowym w Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, a od 2004 r. jest dyrektorem programowym w Centrum Europejskim w Natolinie i redaktorem naczelnym pisma „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”. Od 2003 r. jest również wydawcą i redaktorem naczelnym rocznika „Teologia Polityczna”.

Jest autorem wielu publikacji książkowych, esejów, artykułów oraz rozpraw z zakresu stosunków międzynarodowych – m.in. „Polska-Unia Europejska, w pół drogi” (2002), „Porwanie Europy” (2004), „Władza i Pamięć” (2006).