Michał Dworczyk

Urodził się 22 lipca 1975 roku w Warszawie. W latach 1994 – 2000 studiował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Historycznym (Instytut Historii), a następnie na Specjalistycznych Studiach Wschodnich Studium Europy Wschodniej na Wydziale Neofilologii UW.

W latach 2001 – 2005 współzałożyciel i wiceprezes Zarządu spółki „Pogranicze” – biura podróży edukacyjnych. W latach 2005 – 2007 Główny Doradca Prezesa Rady Ministrów. Wiceprzewodniczący Międzyresortowego Zespołu ds. Wspierania Przemian Demokratycznych w Europie Środkowowschodniej, Sekretarz Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą. Współautor i redaktor rządowego raportu „Polityka Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za Granicą”, inicjator i współautor przyjętego przez Radę Ministrów w 2007 roku rządowego „Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą”. Współautor uchwalonej jesienią 2007 roku ustawy „ o Karcie Polaka”. Uczestnik prac nad nowymi ustawami o obywatelstwie oraz repatriacji. Współautor programu stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego oraz umowy międzyrządowej powołującej Polsko - Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.

Od połowy lat 90. członek Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W latach 2000 – 2006 Wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego, członek Rady Krajowej. Od roku 2008 członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia. Wieloletni instruktor Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej pełniący w latach 2001 – 2006 m. in.: funkcje Szefa Głównej Kwatery Organizacji Harcerzy, Szefa „Referatu Wschód”, członka Naczelnictwa ZHR. Współzałożyciel i członek Rady Programowej Fundacji „Wolność i Demokracja”.

Żonaty, ma troje dzieci.