Wojciech Szczurek - Doradca Społeczny Prezydenta RP ds. samorządu

Urodził się w 1963 roku w Gdyni. Doktor prawa, z zawodu sędzia.

W latach 1989-94 sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni w wydziale cywilnym i przewodniczący tego wydziału. Członek Senatu Wyższej Międzynarodowej Szkoły Stosunków Gospodarczych i Politycznych, a także Rady Programowej Centrum Studiów Bałtyckich Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Od 1990 roku związany z działalnością samorządową. W latach 1991-1998 był Przewodniczącym Rady Miasta Gdyni, równocześnie reprezentował Gdynię w Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego.

Od 1998 roku jest Prezydentem Miasta Gdyni, a od 2003 roku prezesem Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, którego aktywność przyczyniła się do rozpoczęcia budowy autostrady A1.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji dotyczących gospodarki morskiej i samorządowej.

Laureat wielu nagród, w tym jednego z najwyższych wyróżnień przyznawanych przez Ojca Świętego osobom świeckim: Złotego Krzyża Pro Ecclesia et Pontifice. Jako jedyny prezydent miasta w Polsce został uhonorowany medalem "Przyjaciel Integracji" - przyznawanym osobom podejmującym działania na rzecz osób niepełnosprawnych nie z formalnego obowiązku, lecz z chęci budowania społecznej integracji. Jest także w gronie "Przyjaciół Pomorskiej Przedsiębiorczości", nagrodzony przez Pomorską Izbę Przemysłowo Handlową - Bursztynową Kogą. W 2002 roku miesięcznik Businessman przyznał mu tytuł "Mecenas małych i średnich przedsiębiorstw". W 2003 roku został "Człowiekiem Roku 2002" w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego oraz "Radiową Osobowością Roku" w konkursie Radia Gdańsk. W 2005 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Waldemar Dąbrowski uhonorował go najwyższym odznaczeniem Ministra - Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".